W środę 14 sierpnia Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz reprezentujący radę miejską w Zaklikowie Mirosław Mach spotkali się w Ministerstwie Środowiska z wiceministrem Sławomirem Mazurkiem.

Tematem spotkania były inwestycje drogowe na terenie powiatu stalowowolskiego, ze współfinansowaniem z Funduszu Leśnego, będącego w dyspozycji Lasów Państwowych.

Ponadto poruszono również temat wykorzystania lipskich wód mineralnych oraz zainteresowania potencjalnych partnerów zewnętrznych tą inwestycją, której efektem byłoby wybudowanie ośrodka sanatoryjno – leczniczego na terenie miejscowości Lipa w gminie Zaklików.

Spotkanie zorganizował i był również na nim obecny Wiceminister Sprawiedliwości dr hab. Pan Marcin Warchoł.