Mamy zaszczyt poinformować, że nadsańskie topole zostały przedmiotem prac badawczych prowadzonych przez zespół prof. Andrzeja Lewandowskiego z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W najbliższych dniach Pan Profesor pobierze materiał genetyczny z rosnących nad Sanem egzemplarzy topoli czarnej. Pobrane pędy posłużą do przeprowadzenia badań dot. zmienności genetycznej gatunku, a także w celu rozmnożenia wegetatywnego cenniejszych osobników. Po wyhodowaniu sadzonek w planach jest posadzenie ich na miejscu tj. na błoniach nad Sanem. Stare osobniki powoli zamierają. Jednocześnie z powodu braku odpowiednich warunków dla odnowienia naturalnego nie ma młodych osobników. Dlatego rozmnożenie wegetatywne starych osobników i posadzenie ich w miejscu naturalnego występowania to jedyna szansa, aby zachować tę cenną populację topoli czarnej dla przyszłych pokoleń.

Biuro Architektury Krajobrazu Urzędu Miasta Stalowej Woli serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane prowadzonymi pracami badawczymi na wspólny spacer z Panem Profesorem po terenie stalowowolskich błoni. Spotykamy się 19.01 o godz. 10.00 przy wejściu od strony „Oczka”.