Rusza realizacja największego budżetu miasta Stalowej Woli w historii. Jak deklarował Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny, to budżet nie tylko wielkich projektów, ale również długo oczekiwanych inwestycji osiedlowych, budujących codzienny komfort życia w Stalowej Woli. Dzisiaj Miasto Stalowa Wola ogłosiło dwa przetargi na kapitalną rewitalizację dwóch podwórek osiedlowych: przy ul. Metalowców i ul. Żeromskiego oraz przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża.

– Kontynuujemy misję poprawy komfortu życia Mieszkańców Stalowej Woli. Dla nas wszystkich bardzo ważne jest jak najlepsze zdrowie, dobra praca, pozytywne relacje międzyludzkie, ale równie ważne jest to, co Mieszkańcy Naszego Miasta widzą z perspektywy domowego okna, z perspektywy spaceru po Stalowej Woli, z perspektywy własnego podwórka. Dlatego też z pełną determinacją i zaangażowaniem realizujemy założenia historycznie wysokiego budżetu Stalowej Woli, zmieniając także codzienne życie mieszkańców na lepsze. Chcemy, aby konsekwentnie realizowany plan rewitalizacji kolejnych podwórek osiedlowych w Stalowej Woli doprowadził do zbudowania Miasta pięknego, bezpiecznego i nowoczesnego – powiedział Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Przedmiotem pierwszego przetargu jest zagospodarowanie terenu przyblokowego przy ul. Metalowców 15 i ul. Żeromskiego 1 w Stalowej Woli. Na zakres prac będą się składać: roboty pomiarowe, rozbiórka różnych nawierzchni płyt drogowych, nawierzchni betonu, kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży betonowych. W przygotowanym uprzednio, wyprofilowanym korycie parkingu, placu manewrowego i chodników pojawi się nowa kostka brukowa. Zostanie zamontowane nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg. Nastąpią nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz trawników z uprzednim humusowaniem. Pojawią się ławki parkowe ze stali nierdzewnej, nowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe, trzepak do dywanów oraz zostanie wyregulowana wysokość studni. W zakres prac wejdą także roboty ziemne w związku z montażem nowych rurociągów grawitacyjnych, studzienek kanalizacyjnych i deszczowych.

Drugi ogłoszony dzisiaj przetarg dotyczy zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli. Na przedmiot prac będą się składać: roboty pomiarowe, rozbiórka różnych nawierzchni płyt drogowych, nawierzchni betonu, kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży betonowych, demontaż elementów małej architektury (ławki parkowe, piaskownica drewniana, kosze na śmieci). W przygotowanym uprzednio, wyprofilowanym korycie parkingu, placu manewrowego i chodników pojawi się nowa kostka brukowa. Zostanie zamontowane nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg. Nastąpią nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz trawników z uprzednim humusowaniem. Pojawią się ławki parkowe ze stali nierdzewnej, nowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe, piaskownica betonowa i 20 m2 „nawierzchni bezpiecznej”. W zakres prac wejdą także roboty ziemne w związku z montażem nowych rurociągów grawitacyjnych, studzienek kanalizacyjnych i deszczowych.

Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza, dobra informacja, ucieszy szczególnie Mieszkańców wspomnianych ulic, ale także wszystkich Mieszkańców Stalowej Woli oraz wszystkich, którym leży na sercu sprawa przemiany Naszego Miasta na piękniejsze, bardziej bezpieczne i nowoczesne.

O rozstrzygnięciu przetargów i rozpoczęciu prac budowlanych będziemy informować na bieżąco.