Miasto Stalowa Wola 23 marca 2023 roku wybrało wykonawcę prac zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przyblokowego przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 6 w Stalowej Woli”. Rewitalizację podwórka przeprowadzi Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA”.

– Kontynuujemy misję poprawy komfortu życia Mieszkańców Stalowej Woli. Dla nas wszystkich bardzo ważne jest jak najlepsze zdrowie, dobra praca, pozytywne relacje międzyludzkie, ale równie ważne jest to, co Mieszkańcy Naszego Miasta widzą z perspektywy domowego okna, z perspektywy spaceru po Stalowej Woli, z perspektywy własnego podwórka. Dlatego też z pełną determinacją i zaangażowaniem realizujemy założenia historycznie wysokiego budżetu Stalowej Woli, zmieniając także codzienne życie mieszkańców na lepsze. Chcemy, aby konsekwentnie realizowany plan rewitalizacji kolejnych podwórek osiedlowych w Stalowej Woli doprowadził do tworzenia Miasta pięknego, bezpiecznego i nowoczesnego – powiedział Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. 

Wybrany Wykonawca przeprowadzi prace pomiarowe, dokona rozbiórki różnych nawierzchni płyt drogowych, nawierzchni betonu, kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży betonowych, zdemontuje elementy małej architektury (ławki parkowe, piaskownica drewniana, kosze na śmieci). W przygotowanym uprzednio, wyprofilowanym korycie parkingu, placu manewrowego i chodników pojawi się nowa kostka brukowa. Zostanie zamontowane nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg. Nastąpią nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz trawników z uprzednim humusowaniem. Pojawią się ławki parkowe ze stali nierdzewnej, nowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe, piaskownica betonowa i 20 m2 „nawierzchni bezpiecznej”. W zakres prac wejdą także roboty ziemne w związku z montażem nowych rurociągów grawitacyjnych, studzienek kanalizacyjnych i deszczowych. 

Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza, dobra informacja, ucieszy szczególnie Mieszkańców ul. PCK, ale także wszystkich Mieszkańców Stalowej Woli oraz wszystkich, którym leży na sercu sprawa przemiany Naszego Miasta na piękniejsze, bardziej bezpieczne i nowoczesne.