Miasto Stalowa Wola wybrało Wykonawcę modernizacji instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Publicznej Szkole nr 9 w Stalowej Woli. Prace remontowe wykona firma M&C Usługi Remontowo Budowlane, Instalacje Elektryczne Marcin Jakimów ze Stalowej Woli.

„Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i kadry pedagogicznej w każdej szkole powinno stać na bardzo ważnym miejscu. Niespodziewane wypadki losowe zmuszają do ewakuacji placówki oświatowej, co nie jest zadaniem prostym. Wykonanie właściwego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli wyniesie tę placówkę na wyższy poziom bezpieczeństwa” – zaznacza Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny.

W zakres przewidzianych prac wchodzą: montaż przykręcanych do podłoża listew elektro-instalacyjnych, układanie przewodów kabelkowych w gotowych listwach lub kanałach instalacyjnych, montaż opraw oświetleniowych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego oraz wykonanie koniecznych pomiarów i badań.