Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stalowa Wola

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2020 r.

 

Do pobrania ogłoszenie