W Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli odbyła się kolejna w tym roku sesja Miejskiej Rady Seniorów. Obecni na posiedzeniu radni dyskutowali m.in. na temat przedsięwzięć miasta dotyczących działań na rzecz osób starszych. Poruszony był głównie aspekt bezpieczeństwa na terenie Stalowej Woli i zagrożeń środowiska senioralnego.

W dyskusji udział wziął prezydent Lucjusz Nadbereżny oraz przedstawiciele stalowowolskiej Komendy Powiatowej Policji. Włodarz zaznaczył, że wciąż realizowane są na terenie miasta zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym osób starszych, które są szczególnie narażone na różne niebezpieczeństwa. Wspomniał tu m.in. o modernizowaniu przejść dla pieszych i nowoczesnych systemach, które poprawią bezpieczeństwo poruszających się. Miasto inwestuje również w nowe drogi, oświetlenie, chodniki i ścieżki rowerowe, które z kolei poprawią bezpieczeństwo osób korzystających z jednośladów. Prezydent zapewnił, że na terenie miasta działa monitoring i każda nowa inwestycja będzie miała odpowiednie zabezpieczenie w taki system kontroli.

– Niestety wciąż w naszym mieście dochodzi do wielu dewastacji mienia wspólnego, dlatego należy uświadamiać i zwracać uwagę młodemu pokoleniu na odpowiednie zachowanie i szacunek względem tego, na co wszyscy pracujemy – zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Seniorzy zwrócili się z wieloma pytaniami, zarówno do Policji jak i włodarza Stalowej Woli, m.in. odnośnie zakłócania ciszy nocnej w mieście, utworzenia nowych ławek i przystanków autobusowych czy powstania miejskiej toalety.