Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

śp. por. WŁADYSŁAWA GOSECKIEGO ps. „Iskra”

Żołnierz placówki AK Żabno, łącznik – emisariusz tajnej prasy podziemnej oraz rusznikarz podziemia niepodległościowego. Po II wojnie światowej aresztowany przez UB i inwigilowany w latach kolejnych. Wielki patriota, wierny wartościom Bóg, Honor, Ojczyzna. Po wojnie długoletni pracownik Huty Stalowa Wola oraz nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Stalowej Woli. Zatroskany o sprawy Miasta Stalowej Woli. W imieniu Samorządu Miasta Stalowej Woli składamy Rodzinie, a także wszystkim Bliskim wyrazy głębokiego żalu, współczucia i wsparcia, w tym smutnym dla nas czasie ziemskiego pożegnania.

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie…”