Z radością informujemy, że rozpoczynają się długo oczekiwane prace budowlane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli pn. Dostosowanie budynku PSP nr 4 oraz PSP 7 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawców wspomnianych prac. Remont placówki nr 4 przeprowadzi firma Usługi Remontowo Budowlane „MALBUD” z Sarzyny za kwotę 914 234,88 zł. Z kolei remont szkoły nr 7 zlecono firmie Zakład Produkcyjno Handlowy „WODEX” Sp. z o.o. ze Stalowej Woli za kwotę 1 503 988,65 zł.
„Kwestia dobrego życia w Stalowej Woli nie może istnieć bez dobrej edukacji, bez oświaty na najwyższym poziomie, bez oświaty, która będzie dawała dzisiejszym rodzicom gwarancję tego, że wybierając Miasto Stalowa Wola na miejsce swojego życia, będą mieli pewność, że najlepsi nauczyciele, w najlepszych możliwych warunkach będą realizowali proces wychowania i edukacji. To realizacja zadań, które mają tworzyć szkoły przyjazne dla uczniów, szczególnie dla tych uczniów, którzy wymagają szczególnej odpowiedzialności ze strony Miasta. To tworzenie w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 7 miejsc nauki i zabawy, które są otwarte na niepełnosprawność poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych” – powiedział Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
Przedmiotem prac w Szkole Podstawowej nr 4 będą roboty rozbiórkowe istniejących schodów zewnętrznych do zaplecza kuchennego przy elewacji zachodniej, posadzki na parterze (świetlica, jadalnia) i na piętrze (sala nr 10, sala nr 18, gabinet pedagoga), posadzki w częściach komunikacyjnych wraz z częścią warstw posadzkowych, ścianki działowe w istniejącej świetlicy, w pomieszczeniu toalety na parterze budynku wraz z okładzinami ściennymi i istniejące posadzki wraz z częścią warstw posadzkowych.
Chodnik łączący parking, budynek szkoły, boiska i place zabaw znajdą się na jednym poziomie tak, aby zapewniona została dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Nastąpi poszerzenie chodnika na wjeździe do szkoły, odizolowanie chodnika od drogi manewrowej oraz powstanie miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Powstaną barierki przy pochylni od strony parkingu, pochylnia z barierkami na placu apelowym od strony chodnika, w celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami pokonania różnicy wysokości pomiędzy istniejącym ciągiem komunikacyjnym a projektowanym wejściem do budynku. W części zaplecza sportowego projektuje się pochylnię o spadku 8%. Powstanie oświetlenie chodnika przy drodze manewrowej oraz wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych przy sali gimnastycznej i głównych drzwi wejściowych. Nad wejściem głównym pojawi się zadaszenie ze szkła hartowanego. Schody wejścia głównego będą dostosowane do wejścia osób z niepełnosprawnościami, powstaną barierki i furtki bezpieczeństwa wraz z oznakowaniem.
W dalszej części przedmiotem prac wewnętrznych będą kapitalne remonty następujących pomieszczeń: biblioteka, jadalnia, czytelnia, stołówka, sale nr 8, 10, 18, 22 toaleta, świetlica, pokój pracy cichej, gabinet pedagoga, korytarze, klatki schodowe.
Dbając o bezpieczeństwo uczniów, zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły MDS przewidziano demontaż wszystkich elementów (gablot) umieszczonych na ścianach, które wystają na odległość więcej niż 10 cm oraz demontaż istniejącej zabudowy meblowej na puchary i sztandar. W miejsce zdemontowanych gablot pojawią się nowe – spełniające normy MDS.
Oznakowane zostaną wszystkie schody wewnętrzne, nastąpi ich zmatowienie oraz modernizacja istniejących balustrad przy schodowych celem wyrównania i doprowadzenia wszystkich powierzchni stopni i spoczników do stanu antypoślizgowości. Powstaną szatnie dla osób z niepełnosprawnościami (przeniesienie szafek z poziomu -1 na poziom parteru, odpowiednie oznakowanie szafek).
Na zakres prac w szkole podstawowej nr 7 w Stalowej Woli składają się w pierwszej kolejności roboty rozbiórkowe oraz wylanie żelbetowej podbudowy pod windę samonośną. Zostanie następnie zainstalowana winda z szybem samonośnym panoramicznym z napędem elektrycznym, czteroprzystankowa, przelotowa, przystosowana do transportu osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowana na zewnątrz budynku przy jego frontowej elewacji. Na zakres prac dodatkowych składać się będą zmiany w wielkości i rozmieszczeniu okien w miejscu szybu windowego, roboty tynkarskie, malarskie, murarskie, brukarskie, montaż daszku ze szkła hartowanego przy wejściu do szybu windowego oraz oświetlenie tego miejsca.
Prowadzenie wszystkich wspomnianych prac budowlanych w żaden sposób nie będzie kolidować z pracami jednostek oświatowych. Oznacza to bezwzględny zakaz prowadzenia uciążliwych robót budowlanych w czasie zajęć szkolnych tj. w godzinach 7:00-16:00 (między innymi: kucie, wiercenie, wynoszenie gruzu itp.,). Pozostałe prace, takie jak szpachlowanie, malowanie (z wyłączeniem części wspólnych) mogą być wykonywane w czasie pracy szkoły, za zgodą dyrektora placówki. Remont korytarzy (części wspólnych) przewidziany jest na okres świąteczny lub wakacyjny po wyłączeniu placówek z zajęć dydaktycznych.