Miasto Stalowa Wola ogłosiło przetarg pn. „Budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli”.

„Przystępujemy do realizacji nowego oświetlenia Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli. Placówka uczy i wychowuje dzieci w naszym Mieście od 40 lat i pewne elementy infrastruktury stają się przestarzałe, a nawet w pewnych aspektach niebezpieczne. Konsekwentnie realizując plan inwestycji w placówkach oświatowych w Stalowej Woli poprawiamy komfort i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i kadry wychowawczej Przedszkola” – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli. Do oświetlenia placu przy przedszkolu będą wykorzystane oprawy uliczne ze źródłem LED 36W. Zastosowane zostaną aluminiowe słupy anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 5 metrów, instalowane na prefabrykowanym fundamencie.

Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00.