Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli, Janusz Zarzeczny Starosta Powiatu Stalowowolskiego oraz płk. Michał Małyska Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej serdecznie zapraszają na Uroczystość Złożenia Przysięgi Wojskowej 3 PBOT, która będzie miała miejsce w najbliższą niedzielę 2 kwietnia na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli o godz. 11:00.

Wojska Obrony Terytorialnej zostały utworzone 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 20 grudnia 2016 r. Od 23 kwietnia 2022 r. działalność WOT reguluje ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej przejęło i kultywuje dziedzictwo tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej.

Wojska Obrony Terytorialnej przeznaczone są do prowadzenia działań obronnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi oraz wsparcia elementów układu pozamilitarnego, prowadzenia samodzielnych działań niekonwencjonalnych, przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych, udziału w zabezpieczeniu przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia w nakazanych rejonach, realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz prowadzenia działań informacyjnych.

„Terytorialsi” kierują się w życiu i służbie własnym „credo”, które brzmi: jestem obywatelem, żołnierzem Wojska Polskiego, żyję tak, by zawsze być gotowym, jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności, będę walczył niezłomnie, a przeciwności mnie nie złamią, będę wspierał i bronił rodaków, nawet gdy inni ich opuszczą, będę stał na straży wartości, o które walczyli moi patroni, nie pochwała i medal, a uznanie towarzyszy broni będzie  moją nagrodą, honoru munduru i formacji zawsze bronił będę.