Gmina Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. W dniu 26 lipca br. podpisano umowę dotacyjną w Rzeszowie. W związku z tym:

Odbiór wyrobów zawierających azbest odbywał się będzie zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 35 290,50 zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 10 587,15 zł, natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie to 1 411,62 zł.

„Usuwanie wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Stalowa Wola” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.