Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2021-2027”, które zostaną przeprowadzone w dniach: od 24 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest narzędziem wspierającym wdrażanie projektów zintegrowanych, realizowanych w oparciu o strategię terytorialną, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru MOF. Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii od mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu MOF Stalowej Woli w zakresie opracowywanego dokumentu. Informacja o konsultacjach, projekt Strategii oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronach BIP oraz stronach internetowych samorządów tworzących Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli, a także w siedzibach tych samorządów:

 • Gmina Stalowa Wola

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola,

www.stalowawola.pl, www.bip.stalowawola.pl,

 • Gmina i Miasto Nisko

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko, pok. nr 12, ul. Plac Wolności 14, 37‑400 Nisko, www.nisko.pl, www.bip.nisko.pl,

 • Gmina Pysznica

Urzędu Gminy Pysznica, pok. nr 28 , ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,

www.pysznica.pl, www.pysznica.bip.gmina.pl,

 • Gmina Zaleszany

Urzędu Gminy Pysznica, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Plac Kościuszki 5, 37-415 Zaleszany, pok. nr 5, 37-415 Zaleszany, www.zaleszany.pl, www.zaleszany.biuletyn.net .

Uwagi i opinie do projektu Strategii przyjmowane będą w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem wyłącznie formularza konsultacyjnego.

Uzupełniony formularz konsultacyjny można składać w wybrany sposób:

 • poprzez złożenie formularza z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne – Strategia ZIT” do siedziby jednego z wyżej wymienionych urzędów;
 • poprzez przesłanie pocztą z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne – Strategia ZIT” na adres Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • poprzez przesłanie skanu formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Stalowej Woli /GminaStalowaWola/skrytka;
 • poprzez wypełnienie elektronicznego formularza konsultacji społecznych dostępnego pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_stalowa_wola_konsultacje;
 • podczas spotkań konsultacyjnych.

Zaplanowane otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 8 listopada 2023 r.

 • godz. 15. 00, sala narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko, ul. Plac Wolności 14, 37‑400 Nisko
 • godz. 17.00, sala konferencyjna (nr 2.21) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola.

Niezłożenie do dnia 10 listopada 2023 r. wypełnionego i czytelnie podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza konsultacyjnego oznacza rezygnację ze zgłoszenia uwag i opinii oraz akceptację zapisów projektu dokumentu.

Wszelkie pytania prosimy kierować do pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych telefonicznie po numerem 15 64 33 582 lub poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli ws konsultacji

Formularz konsulatacyjny ZIT – wersja PDF

Formularz konsulatacyjny ZIT 1 – wersja DOC

Projekt Strategia ZIT MOF STW

Diagnoza strategiczna MOF Stalowej Woli