Żyje w nas pamięć o zmarłych…

W czasie listopadowej zadumy pochylamy się nad grobami tych, którzy już odeszli z tego świata do wieczności. Pamięć o zmarłych jest z jednej strony naszym obowiązkiem, a z drugiej naturalnym odruchem wyrazu miłości i pamięci o zmarłych. Od 1944 roku cmentarz komunalny w Stalowej Woli jest szczególnym miejscem dla Mieszkańców. Tysiące grobów, barwnie przystrojone i rozświetlone w czasie Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego potwierdzają, że bardzo żywa jest w naszych sercach duchowa obecność naszych bliskich.

Miasto Stalowa Wola otacza szczególną opieką cmentarz komunalny nie tylko z okazji tych szczególnych dni. W kompleksową dbałość o groby i infrastrukturę cmentarną wpisują się ostatnie prace remontowe alejek, które kosztowały blisko 300 000 złotych, zaawansowane prace projektowe budowy kolumbarium oraz proces rozszerzenia terenu nekropolii. Jak zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli: „Prace prowadzone na terenie cmentarza wpisują się w szereg działań miasta, które mają na celu poprawę estetyki oraz komfortu osób odwiedzających swoich zmarłych. Chcemy, aby to największe miejsce pamięci o zmarłych w Stalowej Woli było godnym miejscem pochówku i należnej czci.”

Pamięć o zmarłych jest obecna w działaniach miasta w ciągu całego roku. Z okazji kolejnych rocznic najważniejszych wydarzeń patriotycznych, Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Sobierajem oraz Radnymi Rady Miejskiej składają kwiaty i palą znicze na mogiłach bohaterów, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny.

Czas zadumy i pamięci o zmarłych w te szczególne listopadowe dni pobudza nas także do refleksji nad końcem naszych dni. Szukając recepty na dobre życie, budujmy wzajemną zgodę i poszanowanie. Wspólne realizowanie ziemskich celów i zadań jest przecież nieodłącznym elementem naszej drogi do wieczności.