Stalowowolskie pary świętują ponad półwieczny staż małżeński
W naszym mieście świętowano wyjątkowe jubileusze małżeństw, które od pół wieku dzielą z sobą życie. To chwila, kiedy wspólna historia, miłość i zaangażowanie w budowanie rodziny oraz społeczności lokalnej znalazły swoje odzwierciedlenie w wyjątkowych odznaczeniach. Uroczystość ta jest przypomnieniem o sile więzi małżeńskich i ich znaczeniu dla tkanki naszego społeczeństwa.
  1. 15 par małżeńskich zostało uhonorowanych medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.
  2. Odznaczenia wręczył, w imieniu Prezydenta RP, prezydent miasta, podkreślając unikalność tego wyróżnienia.
  3. Uroczystość podkreślała wartość trwałych związków małżeńskich dla społeczności lokalnej.
  4. Procedura przyznawania medali opiera się na wnioskach składanych przez pary lub ich bliskich.

W naszym mieście miało miejsce niecodzienne wydarzenie, które zgromadziło pary małżeńskie, świętujące Diamentowe oraz Złote Gody. Wspólna droga, którą przemierzają od dziesięcioleci, została doceniona przez władze lokalne oraz przez samą społeczność. To przypomnienie, że prawdziwa miłość, wierność i wzajemne wsparcie są wartościami, które przetrwają próbę czasu.

Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta, w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla par, mówiąc: "Ten medal jest wyrazem szacunku, który państwo polskie składa dzisiaj na Państwa ręce". Podkreślił, że odznaczenie to różni się od innych, gdyż "można go zdobyć tylko i wyłącznie we dwie osoby" za pół wieku wspólnej życiowej drogi.

Wartości, które przez lata pielęgnowali Jubilaci, są dzisiaj niezwykle ważne. Stanowią oni przykład dla młodszych pokoleń, jak żyć w harmonii, jak podejmować wyzwania i jak brać odpowiedzialność za życie swoje i drugiej osoby. Wzajemne zaangażowanie w budowanie rodziny oraz wkład w rozwój lokalnej społeczności zasługują na szczególne podziękowania.

Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej, dołączył do gratulacji, podkreślając, że budując swoją rodzinę, Jubilaci jednocześnie budowali "nasz wspólny dom – naszą Ojczyznę i miasto".

Uroczystość była również okazją do podziękowań za wszystkie owoce życia par, które przez lata dzieliły się życiem, dobrym przykładem i zaangażowaniem w dzieło kontynuacji stworzenia. W tle wydarzenia rozbrzmiewała muzyka, za którą odpowiadali artyści z lokalnych szkół muzycznych, dodając całej ceremonii jeszcze bardziej podniosłego charakteru.

Wspólnota naszego miasta ma szczęście, mogąc czerpać z mądrości i doświadczeń tych, którzy potrafią kochać i być wiernymi przez tak długie lata. Ich historie są żywym dowodem na to, że miłość, szacunek i zrozumienie są fundamentami, na których buduje się trwałe i szczęśliwe związki.


Wg inf z: Urząd Miasta Stalowej Woli