Nowy parking przy ul. PCK 4 w budowie po ogłoszeniu przetargu
Zmiany na horyzoncie: Parking przy ul. PCK 4 przejdzie metamorfozę. Mieszkańcy mogą spodziewać się szeroko zakrojonych prac, które uczynią ten obszar nie tylko bardziej funkcjonalnym, ale i bezpiecznym. Inicjatywa ta, ogłoszona 4 kwietnia, jest kolejnym krokiem w kierunku podniesienia standardów życia w naszym mieście.
  1. Przetarg na przebudowę parkingu przy ul. PCK 4 został ogłoszony.
  2. Projekt zakłada optymalizację miejsc postojowych i modernizację infrastruktury.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki poprzez montaż małej architektury i nowe oświetlenie.
  4. Składanie ofert do 19 kwietnia, do godziny 12:00.

Z inicjatywą przebudowy parkingu przy ul. PCK 4 wiąże się obietnica znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców. Planowane prace obejmują nie tylko reorganizację miejsc postojowych, ale także modernizację drogi manewrowej, co ma na celu usprawnienie ruchu pojazdów. Dodatkowo, projekt przewiduje budowę nowego chodnika, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny wyraził swoje poparcie dla projektu, podkreślając jego znaczenie: – Przebudowa parkingu przy ulicy PCK 4 to kolejny krok w naszych wysiłkach mających na celu stworzenie bardziej funkcjonalnego i estetycznego miasta. Jest to inwestycja, która poprawi komfort życia naszych mieszkańców i uczyni nasze miasto jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia. To słowa, które podkreślają zaangażowanie władz miasta w tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom.

Nie można również pominąć planowanych prac dotyczących montażu elementów małej architektury oraz przebudowy oświetlenia, co nie tylko podniesie estetykę miejsca, ale także zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo po zmroku. Prace nad zabezpieczeniem sieci infrastruktury technicznej, w tym budowa kanalizacji deszczowej, są kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju naszej urbanistycznej przestrzeni.

Wszystkie te działania mają na celu nie tylko odświeżenie wizerunku jednej z ulic, ale także zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników. Jest to projekt, który bez wątpienia wpłynie na poprawę codziennego życia w naszym mieście.


Wg inf z: Urząd Miasta Stalowej Woli