Rada Miejska w Stalowej Woli udzieliła wotum zaufania Lucjuszowi Nadbereżnemu prezydentowi miasta Stalowej Woli. – Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa zaufanie. Dzisiejsze głosowanie odbieram jako Państwa poparcie dla przedstawionych przeze mnie kierunków rozwoju Stalowej Woli – powiedział tuż po głosowaniu Prezydent Stalowej Woli.

Zanim jednak 21 obecnych na obradach radnych wyraziło stanowisko w sprawie działań włodarza Stalowej Woli w głosowaniu, prezydent przedstawił Raport o stanie Miasta za 2021 rok. Obszerne sprawozdanie obejmowało podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację założeń, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.

Stalowa Wola jest miejscem coraz piękniejszym, z którego samorząd i mieszkańcy mogą być dumni. Rok 2021 utwierdził naszą pozycję w kraju. Był to rok sukcesu miasta Stalowej Woli, a największym z nich była umowa tworząca Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola. Dziękuję za wotum zaufania udzielonego wszystkim pracownikom struktury miasta, którzy pracują na sukces Stalowej Woli i komfort mieszkańców. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę kierować ich pracami i współpracować z całą strukturą miasta Stalowej Woli. Apeluję do Państwa radnych, abyśmy umieli znajdować wspólne porozumienie dla dobra tego miasta – dodał prezydent Nadbereżny.

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, Rada Miejska w Stalowej Woli udzieliła wotum zaufania Prezydentowi Miasta stosunkiem głosów: 15 za (Jerzy Augusty, Maria Chojnacka, Łukasz Durek, Ilona Kaczmarek, Andrzej Kochan, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Paweł Madej, Lucjan Małek, Paulina Miśko, Karolina Paleń, Piotr Rut, Jan Sibiga, Stanisław Sobieraj, Franciszek Zaborowski), 4 przeciw (Leszek Brzeziński, Renata Butryn, Dariusz Przytuła, Andrzej Szymonik) przy 2 głosach wstrzymujących (Damian Marczak, Łukasz Warchoł).