29 lipca 2022 roku podczas sesji Rady Miejskiej stalowowolscy rajcy udzielili absolutorium Lucjuszowi Nadbereżnemu prezydentowi miasta Stalowej Woli z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Za udzieleniem absolutorium głos oddało 16 radnych (Jerzy Augustyn, Maria Chojnacka, Łukasz Durek, Ilona Kaczmarek, Andrzej Kochan, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Paweł Madej, Lucjan Małek, Paulina Miśko, Karolina Paleń, Piotr Rut, Jan Sibiga, Stanisław Sobieraj, Łukasz Warchoł, Franciszek Zaborowski) przy 3 głosach wstrzymujących (Leszek Brzeziński, Damian Marczak, Andrzej Szymonik) i 2 przeciw (Renata Butryn, Dariusz Przytuła).

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium i współdziałanie przy tworzeniu i realizacji budżetu – zaznacza prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz Stalowej Woli dziękuję za ten wynik wszystkim współpracownikom w Urzędzie Miasta i jednostkom organizacyjnym. – To jest wynik olbrzymiej pracy nie tylko wszystkich pracowników Urzędu Miasta, ale również całej struktury miasta, zakładów budżetowych, spółek, wszystkich podległych jednostek. Dziękuję za pracę często nie docenianą, często od świtu do nocy. Dzięki inicjatywom tych pracowników zmienia się Stalowa Wola – dodaje prezydent Stalowej Woli.

Dochody budżetu za 2021 rok wykonano w kwocie 377 710 724,40 zł, co stanowi 93,70% planu w wysokości 403 107 049,12 zł, zaś wydatki określone na 438 537 392,74 zł zrealizowano na poziomie 90,03% w kwocie 394 822 870,55 zł. Deficyt planowany na 35 430 343,62 zł, nie został zrealizowany i nie osiągnięto nadwyżki. Wolne środki wyniosły 18 318 197,47 zł.