W najbliższą środę, 10 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, który realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Link do spotkania 10.08.2022, godz. 11.00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę główną na terytorium RP, wykonujących aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru; pozostających w okresowych trudnościach, którzy doświadczyli:

  • Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży;
  • Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

W ramach projektu przedsiębiorca otrzyma: diagnozę kondycji przedsiębiorstwa, szkolenia, doradztwo, mentoring.

Dane podmiotu rekrutującego:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

tel. 22 162 79 60, 503 455 204Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO