Właściwa realizacja historycznie wysokiego budżetu Miasta Stalowej Woli dokonuje się w kolejnych miesiącach 2023 roku. Trwają intensywne prace remontowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli. Rezultatem prowadzonych prac ma być dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. Całość inwestycji wynosi 914 234,88 zł.

Jak powiedział Prezydent Miasta Lucjusz Nadbereżny: „Kwestia dobrego życia w Stalowej Woli nie może istnieć bez dobrej edukacji, bez oświaty na najwyższym poziomie, bez oświaty, która będzie dawała dzisiejszym rodzicom gwarancję tego, że wybierając Miasto Stalowa Wola na miejsce swojego życia, będą mieli pewność, że najlepsi nauczyciele, w najlepszych możliwych warunkach będą realizowali proces wychowania i edukacji. To realizacja zadań, które mają tworzyć szkoły przyjazne dla uczniów, szczególnie dla tych uczniów, którzy wymagają szczególnej odpowiedzialności ze strony Miasta. To tworzenie w Szkole Podstawowej nr 4 miejsca nauki i zabawy, które jest otwarte na niepełnosprawność poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych”.

W czasie ferii zimowych firma Usługi Remontowo Budowlane „MALBUD” z Sarzyny, która jest wykonawcą remontu zdecydowanie przyspieszyła realizację kolejnych zadań przed nimi postawionych. Wyłączenie placówki z zajęć dydaktycznych w czasie przerwy zimowej ułatwiło zadanie wykonawcy, który mógł wykorzystać te dwa tygodnie na prowadzenie uciążliwych robót budowlanych (kucie, wiercenie, wynoszenie gruzu itd.). Zgodnie z obowiązującą umową wykonawca ma bezwzględny zakaz prowadzenia tego typu prac w czasie zajęć szkolnych tj. w godzinach 7:00-16:00.

Do tej pory został ukończony remont jednej klatki schodowej. Obecnie trwają prace przy drugiej oraz w salach przeznaczonych do renowacji. Po ukończeniu prac wewnątrz budynku wykonawca rozpocznie prace zewnętrze. Ich przedmiotem będzie chodnik łączący parking, budynek szkoły, boiska i place zabaw, które znajdą się na jednym poziomie tak, aby zapewniona została dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Nastąpi także poszerzenie chodnika na wjeździe do szkoły, odizolowanie chodnika od drogi manewrowej oraz powstanie miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Powstaną barierki przy pochylni od strony parkingu, pochylnia z barierkami na placu apelowym od strony chodnika, w celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami pokonania różnicy wysokości pomiędzy istniejącym ciągiem komunikacyjnym a projektowanym wejściem do budynku. W części zaplecza sportowego projektuje się pochylnię o spadku 8%. Powstanie oświetlenie chodnika przy drodze manewrowej oraz wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych przy sali gimnastycznej i głównych drzwi wejściowych. Nad wejściem głównym pojawi się zadaszenie ze szkła hartowanego. Schody wejścia głównego będą dostosowane do wejścia osób z niepełnosprawnościami, powstaną barierki i furtki bezpieczeństwa wraz z oznakowaniem.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas trwającego remontu w szkole.