Podczas LXIII Sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli, 30 marca 2023 roku, Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli oraz Stanisław Sobieraj Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli złożyli gratulacje i podziękowania Pani Ewie Biały Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, która w dniu 28 marca 2023 roku przeszła na emeryturę. Pani Ewa Biały pełniła funkcję Dyrektora MBP w Stalowej Woli przez ostatnie 18 lat.

– W imieniu Mieszkańców Miasta Stalowej Woli chcielibyśmy wyrazić dzisiaj słowa wielkiej wdzięczności za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz Miasta Stalowej Woli. Dziękujemy za osiemnaście lat kierowania Miejską Biblioteką Publiczną w Stalowej Woli, za wielkie zaangażowanie, budowanie świata literatury wśród mieszkańców Stalowej Woli, promowanie czytelnictwa oraz kultury. Dziękujemy za bardzo istotną zmianę jakościową i programową biblioteki, dostępności i otwartości na mieszkańców i ich inicjatywy. Prosimy, aby Pani Dyrektor pozostała wciąż aktywna w realizowaniu swojej pasji do literatury i w miarę możliwości nadal służyła Mieszkańcom i Miastu Stalowej Woli – powiedział Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta.

– Chciałam podziękować za tę wieloletnią, bardzo dobrą współpracę z Miastem Stalowa Wola, za wielką życzliwość, profesjonalną pomoc, wyrozumiałość i wsparcie. Życzę Państwu realizacji wszystkich wyzwań, które są przed Państwem w życiu zawodowym, a w życiu prywatnym samych dobrych dni – mówiła podczas pożegnania Ewa Biały Dyrektor MBP.

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wręczył uroczyście akt powołania dla Pani Beaty Życzyńskiej nowej Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

– Zapewniając ciągłość pracy, a jednocześnie patrząc na perspektywę przyszłości, zmian, jakie następują w kulturze, w dostępności do czytelnictwa, do biblioteki, chciałem wybrać osobę, która przede wszystkim jest osobą ze środowiska, jest pracownikiem naszej biblioteki. Tak, aby była to osoba, która będzie kontynuować dobrą pracę, wykonywaną przez ostatnie lata, a jednocześnie będzie mogła zaproponować nowy program działania biblioteki – mówił Prezydent wręczając nominację nowej Dyrektor.

– Dziękuję serdecznie za powierzenie mi tak odpowiedzialnego stanowiska, za zaufanie. Mam nadzieję, że go nie zawiodę. Mogę zapewnić o krzewieniu kultury, rozwoju czytelnictwa i biblioteki oraz o tym, że zadowolony czytelnik będzie zawsze na pierwszym miejscu – mówiła Dyrektor Beata Życzyńska odbierając akt powołania.

Beata Życzyńska jest pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli od 25 lat. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II z tytułem magistra pedagogiki, a następnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

Pracę zawodową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli rozpoczęła w 1999 roku w Oddziale dla Dzieci, zachęcając najmłodszych do sięgnięcia po literaturę poprzez organizację ciekawych zajęć edukacyjnych. Od 2005 r. zajmowała się pracą bibliograficzno – informacyjną w Czytelni dla Dorosłych, współpracując jednocześnie ze szkołami ponadpodstawowymi i KPP w Stalowej Woli przy tworzeniu ścieżki edukacyjnej dotyczącej zagrożeń współczesnego świata, na jakie narażona jest młodzież. W 2015 roku została kierownikiem nowej komórki bibliotecznej, Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych MBP w Stalowej Woli, dając się poznać jako dobry organizator, koordynator i twórca wielu inicjatyw, podnoszących prestiż stalowowolskiej książnicy oraz promujących bibliotekę i jej zasoby szerszej społeczności. MBP w Stalowej Woli dzięki wydarzeniom literackim, edukacyjnym pod kierunkiem pani Beaty otrzymywała uznanie w zakresie krzewienia kultury zarówno na szczeblu miejskim, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Beata Życzyńska z powodzeniem pozyskuje środki finansowe na realizację wydarzeń animacyjno – bibliotecznych w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz konkursach grantowych. Jest autorem wielu artykułów, które ukazały się w ogólnopolskich czasopismach branżowych, promując działalność stalowowolskiej biblioteki. Za szczególne osiągnięcia w pracy, za krzewienie kultury w środowisku lokalnym i ponadlokalnym została uhonorowana w 2018 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.