Zarządzenia nr 117/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola. Termin składania ofert upływa 17 kwietnia 2023 r.

ZPM w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów przedszkoli