29 maja 2023 roku zostały otwarte oferty na wymianę nawierzchni placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli.

Oferty złożyło czterech Wykonawców:
– Usługi Remontowo Budowlane MALBUD – Andrzej Małek, 37-310 Sarzyna 763, cena 285 000 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat
– Masters Rubber Cichopek Roman, Fryderyka Chopina 38/16, 41-400 Mysłowice, cena 258 040,47 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat
– KW LUPUS Sp. z o.o., ul. Harcerska 60, 43-100 Tychy, cena 264 450,00 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat
– SOLID-STET Sp. z o.o., ul. Międzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin, cena 264 450,00 zł, okres gwarancji i rękojmi 5 lat

– Codzienna eksploatacja szkolnych placów zabaw oraz zmienne warunki pogodowe prowadzą do nieuniknionej degradacji urządzeń małej architektury służącej do zabawy oraz podłoża użytkowego. Dbając o bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy i zajęć ruchowych, przystępujemy do sukcesywnej wymiany podłoża na bezpieczne nawierzchnie, spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli zakres prac obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni z płyt poliuretanowych, rozebranie warstwy stabilizującej cementowo-piaskowej, profilowanie terenu po demontażu nawierzchni, uzupełnienie podbudowy z miału kamiennego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej o grubości 7 cm w warstwie dolnej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej o grubości 1,5 cm w warstwie górnej.

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Stalowej Woli nastąpi demontaż istniejącej nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych, rozebranie warstwy stabilizującej cementowo-piaskowej, profilowanie terenu po demontażu nawierzchni, uzupełnienie podbudowy z miału kamiennego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej o grubości 7 cm w warstwie dolnej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej o grubości 1,5 cm w warstwie górnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, ziemne itp. Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę urządzeń znajdujących się na placu zabaw od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac i przekazania obiektu.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 285 000,00 zł.