Na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli rektorzy trzech uczelni technicznych podpisali porozumienie w sprawie Politechnicznej Sieci Obronności i Bezpieczeństwa. Sygnatariuszami porozumienia byli: rektor Politechniki Lubelskiej, rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej.