Wyniki naboru uzupełniającego nr 6 „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”

Nabór uzupełniający nr 6 został przeprowadzony w dniu 31 października 2023 r. w związku ze zwolnieniem się 2 miejsc na montaż instalacji w ramach projektu oraz wyczerpaniem osób chętnych z listy rezerwowej.

W naborze tym wpłynęło 18 wniosków, w tym: 2 wnioski zakwalifikowano do projektu, 16 wniosków umieszczono na liście rezerwowej:

Wnioski zakwalifikowane do projektu
Lp. Adres montażu Rodzaj OZE Moc przyznana Liczba
paneli
UWAGI
1 Wańkowicza 80 fotowoltaika 4,8 12 Pod warunkiem istnienia technicznych możliwości zamontowania instalacji o mocy 4,8 kW
2 Wańkowicza 139 fotowoltaika 4,8 12 Pod warunkiem istnienia technicznych możliwości zamontowania instalacji o mocy 4,8 kW
Lista rezerwowa
Lp. Adres montażu Rodzaj OZE Moc przyznana Liczba
paneli
UWAGI
1 Modrzewiowa 20 fotowoltaika      
2 Grochowa 2 fotowoltaika      
3 Chmielna 31 fotowoltaika      
4 Energetyków 41A fotowoltaika      
5 Wyczółkowskiego 8 fotowoltaika      
6 Dąbka 34 fotowoltaika      
7 Dąbka 74 fotowoltaika      
8 Poziomkowa 15 fotowoltaika      
9 Zamoyskiego 17/17/2 fotowoltaika      
10 Krokusowa 15 fotowoltaika      
11 Stanisława Sołtysa 13 fotowoltaika      
12 Chyły 29 fotowoltaika      
13 Szenklera 8 fotowoltaika      
14 Sandomierska 84 fotowoltaika      
15 Podgórna 6A fotowoltaika      
16 Dolina 9A fotowoltaika      

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie, o zakwalifikowaniu się do projektu decydowała kolejność wpływu deklaracji z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo posiadały osoby spełniające kryterium „Ubóstwa energetycznego”. Ponadto z uwagi na kończący się okres realizacji projektu, przed zawarciem umowy na udział w projekcie i montaż instalacji, zostanie wykonany przez Wykonawcę audyt. Jeżeli w trakcie audytu okaże się, że warunki techniczne nie pozwalają na zamontowanie instalacji o mocy 4,8 kW na wskazanej nieruchomości, to nie będzie możliwości zawarcia umowy z danym mieszkańcem. Na jego miejsce wejdzie wówczas kolejna osoba z listy rezerwowej.

Dodatkowo, gdyby w trakcie realizacji projektu zwolniły się kolejne miejsca, to wówczas będą brane pod uwagę wnioski z listy rezerwowej. Moc możliwej do montażu instalacji będzie wówczas uzależniona od mocy zwolnionej instalacji.

Mieszkańcy, którzy przystąpią do udziału w projekcie w wyniku tego naboru, będą rozliczać wytworzoną energię na „nowych zasadach” [z uwagi na zapisy nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz. U. z 2021 poz. 610), wprowadzone ustawą z dnia 27 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 467) w przypadku osoby, która zawrze umowę na montaż instalacji po dacie 31 marca 2022 r. będzie ona rozliczała wytworzoną energię na „nowych zasadach”].

W razie pytań można kontaktować się z pracownikami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Stalowej Woli w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 576 212 200, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w pok. nr 6, ul. Wolności 9.

Projekt „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa XI „REACT‑EU” Czysta Energia, Działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU