Stalowa Wola po raz kolejny przoduje w nowoczesnych rozwiązaniach ekologicznych przynoszących ekonomiczne korzyści. W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa na dofinansowanie budowy Instalacji Odzysku Energii z Frakcji Energetycznej Odpadów Komunalnych (RDF, preRDF). Przetarg na realizację tego zadania ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale 2024 w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Jest to najważniejsza i największa inwestycja Miejskiego Zakładu Komunalnego, bardzo potrzebna nie tylko MZK, ale i mieszkańcom miasta Stalowej Woli. W budowie tej instalacji widzimy same korzyści, bo po pierwsze, jest to tańsze zagospodarowanie odpadów, tańsze ciepło systemowe, które wprowadzamy do sieci ciepłowniczej, a miasto Stalowa Wola nie ma swojego źródła, czyli tutaj będziemy mieć swoje źródło, jak również sprzedaż energii elektrycznej, która posłuży do zasilania autobusów miejskich, jak i oświetlenia ulicznego – mówił Radosław Sagatowski Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego.

Przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostanie ogłoszony przez MZK już w I kwartale 2024 roku. Zakład powstanie na terenie strefy przemysłowej, przy ul. Przyszowskiej. Nowoczesna instalacja w Stalowej Woli będzie służyć odzyskiwaniu energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych RDF, preRDF. Chodzi tutaj o odpady, których nie można przechowywać zbyt długo na wysypisku z powodu przepisów, a które należy szybko spalić, ponieważ nie mają już innego zastosowania.

W Polsce działa jedynie dziewięć podobnych instalacji (najbliższa w Rzeszowie), a 39 miejscowości stara się o zrealizowanie podobnych projektów na swoim terenie. Stalowa Wola jest jednym z pierwszych miast, które otrzymały dofinansowanie i pozwolenie NFOŚiGW na tego typu przedsięwzięcie. Koszt budowy obiektu szacowany jest na 320 mln zł (w tym 73,9 mln zł to podatek VAT). Projekt wesprze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowaniem w wysokości ponad 70 mln zł i pożyczką w kwocie 200 mln zł, a także bank Pekao S.A. kredytem inwestycyjnym w wysokości 49,2 mln zł na przygotowanie i uzbrojenie terenu.

Mamy do czynienia z najnowocześniejszą elektrociepłownią. Jej nowoczesność polega na tym, że w zagospodarowaniu frakcji odpadów, które nie mogą być składowane i nie nadają się do recyklingu możemy tworzyć realne oszczędności w opłatach ponoszonych przez nich za ciepło i odpady. To jest kierunek, do którego dziś dołączy Stalowa Wola i region. Gratulujemy i patrzymy z nadzieją na ten projekt. Cieszymy się, że zostanie on zrealizowany. My już widzimy wielką sprawność w Stalowej Woli w zakresie przygotowania tej inwestycji. To może być źródłem inspiracji i wzorem dla innych tego typu przedsięwzięć. To są bezpieczne instalacje, potrzebne nam w kraju po to, żebyśmy mogli przenieść pewne zdobycze tej nowoczesności, której źródeł poszukujemy na zachodzie – mówił Dominik Bąk wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Senator RP Janina Sagatowska podkreśliła kontynuację idei COP-u i wkład prezydenta Lucjusza Nadbereżnego w rozwój miasta. Centralny Okręg Przemysłowy też tworzony był z myślą o przyszłości, o dobru mieszkańców z jednoczesnym zapewnieniem im bezpieczeństwa, tego tutaj i granic. To była szeroka idea: gospodarcza, obronna. Stalowa Wola pod rządami naszego prezydenta Lucjusza Nadbereżnego to wspaniale kontynuuje dbając o miasto kompleksowo – powiedziała senator Janina Sagatowska.

Senator Sagatowska podkreśliła, że w Stalowej Woli na pierwszym miejscu jest człowiek i jego potrzeby, a wokół nich budowana jest cała reszta, służąca zaspokojeniu tych potrzeb: miejsca pracy, mieszkania, instytucje kultury, sportu i rozrywki. W Stalowej Woli wszystkie te elementy są tworzone, co daje możliwość komfortowego życia w harmonii.

Wiceprezes Banku Pekao S.A., Jerzy Kwieciński, podkreślił istotność planowanej inwestycji, która przyczyni się do lepszej ochrony środowiska, generując jednocześnie dochody z produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Dodał, że taka inwestycja zapewni stabilizację cen odbioru odpadów z korzyścią dla mieszkańców.

Uważam, że ten dzień jest nie tylko szczególny dla Stalowej Woli, ale on jest bardzo ważny dla Polski, dlatego że powstaje kolejna, bardzo ważna inwestycja na mapie naszego kraju. Ta inwestycja jest efektem bardzo dobrej współpracy, nie tylko między władzami miasta, Miejskim Zakładem Komunalnym, ale również Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i naszym bankiem. Jest to inwestycja dla mieszkańców, która świetnie wpisuje się w najbardziej nowoczesne zasady zrównoważonego rozwoju – mówił Jerzy Kwieciński wiceprezes Banku Pekao S.A.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że podpisanie umowy jest kamieniem milowym, ukazującym kluczową rolę Miejskiego Zakładu Komunalnego jako lidera nowoczesnej gospodarki komunalnej. Zaznaczył również, że MZK staje się nowym, znaczącym inwestorem w dziedzinie nowoczesnych technologii energetycznych.

Dzisiaj w Stalowej Woli mamy kolejnego wielkiego, nowego inwestora w branży nowoczesnych technologii z wykorzystaniem supernowoczesnych technologii do produkcji energii elektrycznej, ciepła. Tym inwestorem jest Miejski Zakład Komunalny, spółka komunalna, która pokazuje, że w naszym otoczeniu, w sytuacji gospodarczej bardzo niepewnej, można realizować usługi o charakterze służby na rzecz mieszkańców, na rzecz miasta Stalowej Woli, a także sąsiednich miejscowości. Jednocześnie, aby te działania były jak najbardziej efektywne, aby one były z jak największą jakością dla drugiego człowieka, dla środowiska, MZK potrafi realizować wielkie inwestycje i dokonywać wielkiej zmiany – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent podkreślił, że ta inwestycja stawia w centrum mieszkańca Stalowej Woli, bo dzięki jej realizacji będzie on płacił sprawiedliwą opłatę za najlepiej wykonane usługi komunalne. Wskazał także na korzyści dla środowiska wynikające z nowoczesnych technologii oraz roli instalacji w przyszłym rozwoju elektromobilności i transportu publicznego.

– Budujemy nowoczesną elektrociepłownię, która będzie dawała nie tylko udział w ogrzewaniu, w grzaniu ciepłej wody, której zużycie wzrasta na terenie Stalowej Woli. Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest kwestia cen za ogrzewanie, stabilizacji tych opłat na przyszłość. Drugą sprawą jest cena za śmieci. Dzisiaj możemy powiedzieć to z dumą, że miasto Stalowa Wola jest liderem tanich opłat komunalnych, nie tylko w województwie podkarpackim, gdzie jesteśmy według wszystkich rankingów najtańszym miastem pod względem kosztów życia, ale również w rankingach ogólnopolskich. Dzisiaj stawka za odpady od mieszkańca wynosi 13 zł. W sąsiednich miejscowościach ta stawka sięga już blisko 40 zł. To pokazuje, jak staramy się chronić portfele mieszkańców Stalowej Woli. Samo się to nie robi, do tego potrzebne są narzędzia w postaci nowoczesnych instalacji, w postaci nowoczesnego systemu gospodarki odpadami i coś według mnie bardzo silnego i potrzebnego, co jest wpisane w nazwę naszego miasta – stalowa wola do realizacji takiej polityki cen, opłat komunalnych – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Budowa instalacji przyczyni się do stabilizacji kosztów transportu publicznego, umożliwiając częstsze kursowanie elektrycznych autobusów po ulicach Stalowej Woli. Prezydent Nadbereżny zauważył, że taka inwestycja jest kluczowa dla utrzymania stabilnej taryfy opłatowej.

Wielkim grzechem marnotrawstwa i nieodpowiedzialności byłoby posiadanie czegoś, co jest zupełnie niepotrzebne – odpadów, które powodują tylko dodatkowe koszty zarzadzania, wzrost kosztów związanych z gromadzeniem ich na składowisku i wzrost zanieczyszczenia środowiska, aby tych odpadów nie zamienić w energię elektryczną. Nowoczesna instalacja będzie służyła do oświetlenia naszego miasta, do zarządzania strefą publiczną w mieście, będzie związana z nowym systemem komunikacji na terenie Stalowej Woli. Dzięki środkom NFOŚiGW miasto dokonuje tej zmiany wejścia w elektromobilność, dzięki nowoczesnym autobusom elektrycznym – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Podsumowując, inwestycja Miejskiego Zakładu Komunalnego w nowoczesną elektrociepłownię w Stalowej Woli jest krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju, generując korzyści dla środowiska, mieszkańców oraz przyczyniając się do nowoczesności i efektywności w zakresie gospodarki komunalnej.

PARAMETRY INSTALACJI

Wydajność – 44 tys. Mg/rok, ilość sprzedanego ciepła – 270 tys. GJ/rok, ilość sprzedanej energii elektrycznej – 21 tys. MWh/ rok, ograniczenie masy składowanych odpadów – 31 tys. Mg/rok. To dodatkowe ciepło dla Stalowej Woli i Niska, to także dla MZK 30% własnej energii cieplnej i energetycznej, to niższe rachunki za ciepło i odpady.

Co trafi do Instalacji Odzysku Energii, by uzyskane zostało ciepło miejskie i energia elektryczna?

RDF: odpady nienadające się do recyklingu o wysokiej kaloryczności, odpady odsiane z odpadów zmieszanych w sortowni, odpady balastowe, odpady z pozostałości wielkich gabarytów.

Korzyści dla środowiska:

– domknięcie lokalnego systemu Gospodarki Obiegu Zamkniętego,

– zagospodarowanie odpadów nienadających się do recyklingu,

– redukcja ilości odpadów kierowanych na składowisko,

– zastosowanie najnowocześniejszych technologii oczyszczania spalin,

– zmniejszenie zużycia energii gazowej,

– ograniczenie opłat za składowanie odpadów.

Korzyści dla mieszkańców:

– niższe opłaty za ciepło,

– niższe opłaty za odpady,

– dywersyfikacja źródeł ciepła i bezpieczeństwo energetyczne Stalowej Woli,

– ochrona lokalnego środowiska naturalnego.