28 listopada 2023 roku został wybrany wykonawca oświetlenia na ul. Chyły w Stalowej Woli. Prace za kwotę 80 000 zł wykona firma MIXEL Firma Elektryczna Kowalski Tomasz, ul. Koniecpolskiego 15, 37-450 Stalowa Wola, która daje na wykonane zadanie 9 lat gwarancji i rękojmi.

Zgodnie z obietnicami złożonymi Mieszkańcom ul. Chyły w Stalowej Woli przystępujemy do budowy nowego oświetlenia na tym terenie. Działanie to wpisuje się w szereg prac prowadzonych przez miasto, które mają na celu poprawę oświetlenia w Stalowej Woli. Nowoczesne i energooszczędne lampy LED zdecydowanie poprawią komfort i bezpieczeństwo Mieszkańców – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.  

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia na ul. Chyły w Stalowej Woli w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zasadniczy zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód na wejście w teren, uzyskaniem prawomocnego pozwolenia oraz budowę oświetlenia ulicznego wydzielonego przy ul. Chyły, budowę słupów oświetleniowych, budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego, zamontowanie opraw oświetleniowych typu LED w ilości i mocy dobranej dla klasy oświetlenia drogi M4 oraz wykonanie pomiarów.

Zadanie zostanie zrealizowane w 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.