6 grudnia 2023 roku został ogłoszony przetarg pn. „Budowa wodociągu na os. Posanie”. Zasadniczy zakres robót obejmuje roboty ziemne (zakres zgodny z przedmiarem) i budowę rurociągów o długości 674,65 metrów.

Przetarg, który dzisiaj ogłaszamy zdecydowanie poprawi komfort życia Mieszkańców ulic Kusińskiego i Posanie. Dostarczenie najlepszej jakości wody pitnej do każdego gospodarstwa domowego w Stalowej Woli jest naszym najważniejszym zadaniem i niejako obowiązkiem. Budowa kolejnych prawie 700 metrów wodociągu jest odpowiedzią na bardzo słuszne żądania Mieszkańców, a dostęp do wody pitnej płynącej z wodociągu musi być standardem w naszym mieście – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Dodatkowy zakres robót obejmuje przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, oczyszczanie terenu, badanie gruntu, usuwanie wierzchniej warstwy gleby, próbne wiercenia i wykopy, roboty montażowe i odtworzeniowe, obsługa geodezyjna, prace projektowe, laboratoryjne i badawcze, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne oraz powykonawczą kontrolę sieci wodociągowej i inwentaryzacji geodezyjnej.

Termin składania ofert upływa 22 grudnia 2023 roku o godz. 12:00.