Fundacja Fundusz Lokalny SMK zaprasza do składania wniosków do 24 maja
Zapraszamy do składania wniosków na realizację lokalnych inicjatyw społecznych! Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłosiła nową edycję programu Działaj Lokalnie na rok 2024. To szansa dla organizacji i grup nieformalnych na zdobycie wsparcia finansowego na projekty, które wzmocnią współpracę i jakość życia w społecznościach.
  1. Do 24 maja 2024 roku można przesyłać wnioski o dofinansowanie.
  2. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 000 zł.
  3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.
  4. Szczegóły oraz kontakt do koordynatora projektu dostępne są na stronie fundacjasmk.pl.

Program "Działaj Lokalnie" jest skierowany do tych, którzy pragną aktywnie wpływać na rozwój swojego otoczenia. Dofinansowanie może otrzymać szeroka gama podmiotów, w tym fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe czy koła gospodyń wiejskich, które nie są częścią większych organizacji jak Lokalne Grupy Działania czy fundacje skarbu państwa.

Warto zaznaczyć, że program wspiera inicjatywy budujące lokalny kapitał społeczny, co przekłada się na lepszą współpracę i jakość życia w lokalnych społecznościach. Inicjatywy te mogą obejmować różnorodne działania, od kulturalnych po edukacyjne i społeczne, które mobilizują mieszkańców do działania i wspólnego tworzenia lepszego jutra.

Dla zainteresowanych, Fundacja udostępniła narzędzie online - Generator Społeczny, który może pomóc w przygotowaniu wniosków i zarządzaniu projektami społecznymi. Jest to przydatne narzędzie dla tych, którzy po raz pierwszy stają przed wyzwaniem pozyskania funduszy na realizację lokalnych projektów.

Kontaktować można się z koordynatorem projektu, Elwirą Karbarz, zarówno telefonicznie, jak i mailowo, aby uzyskać więcej informacji na temat programu oraz procesu aplikacyjnego.

Jeśli więc masz pomysł na projekt, który może zmienić oblicze Twojej społeczności, nie przegap tej okazji. Działaj lokalnie, składaj wniosek i przyczyniaj się do budowania silnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe Stalowej Woli