Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Wolności 23-24 maja
W związku z planowanymi pracami drogowymi, mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się na tymczasowe utrudnienia na ul. Wolności. Prace będą prowadzone przez dwa dni i obejmą całkowitą wymianę nawierzchni.
  1. Całkowite wyłączenie ul. Wolności z ruchu.
  2. Prace potrwają od 23 do 24 maja 2024 roku.
  3. Modernizacja obejmuje wymianę nawierzchni i oświetlenia.
  4. Utrzymanie obecnej zieleni i układu parkingowego.

W dniach 23 i 24 maja 2024 roku na ul. Wolności zostaną przeprowadzone prace drogowe, które będą polegały na układaniu nowej warstwy bitumicznej na całej szerokości jezdni. Prace te obejmą odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Popiełuszki, co spowoduje całkowite wyłączenie ulicy z ruchu.

W związku z tym, mieszkańcy oraz kierowcy powinni przygotować się na tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb porządkowych, które będą na miejscu, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawną realizację prac.

- Ulica Wolności wkrótce zmieni swoje oblicze. Prace, które będą prowadzone w dniach 23-24 maja, są ostatnim etapem modernizacji tej ważnej arterii naszego miasta. Dzięki nowej warstwie bitumicznej mieszkańcy oraz wszyscy użytkownicy drogi będą mogli cieszyć się wygodniejszą i bezpieczniejszą podróżą. Prosimy mieszkańców oraz kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość podczas trwania robót. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości, jakie mogą one powodować, jednak są one niezbędne dla poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Modernizacja ul. Wolności obejmuje wymianę konstrukcji drogi, podbudowy oraz nawierzchni. Dodatkowo, zrealizowana zostanie budowa nowych ciągów pieszych z kostki klinkierowej, nawiązującej do historycznego stylu miasta. Warto również zaznaczyć, że zachowana zostanie istniejąca zieleń, a oświetlenie uliczne zostanie wymienione na nowoczesne lampy w stylu modernistycznym.

Choć prace mogą powodować pewne niedogodności, ich celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa na ul. Wolności. Mieszkańcy mogą być pewni, że po zakończeniu modernizacji ulica zyska nową jakość, co przyczyni się do poprawy warunków codziennego życia i podróżowania.


Wg inf z: UM Stalowa Wola