Dofinansowanie 6,5 mln zł na remont i pracownię STEAM w PSP nr 3
Miasto otrzymało imponujące dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł na usunięcie barier architektonicznych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Prezydent Lucjusz Nadbereżny ogłosił tę informację podczas konferencji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, gdzie część tych środków zostanie przeznaczona na remont oraz stworzenie nowoczesnej pracowni STEAM.
  1. 6,5 mln zł na likwidację barier architektonicznych.
  2. Remont i modernizacja PSP nr 3.
  3. Stworzenie pracowni STEAM w PSP nr 3.
  4. Informacja ogłoszona przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, prezydent Lucjusz Nadbereżny przekazał mieszkańcom radosną wiadomość o przyznaniu 6,5 mln zł na likwidację barier architektonicznych. Ta pokaźna kwota zostanie przeznaczona na modernizację infrastruktury, aby ułatwić dostęp do szkół i budynków użyteczności publicznej.

Jednym z głównych beneficjentów tej dotacji będzie PSP nr 3, gdzie przewidziano kompleksowy remont oraz stworzenie nowoczesnej pracowni STEAM. Pracownia ta ma na celu rozwój umiejętności w zakresie nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, co z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji w naszej lokalnej społeczności.

Prezydent Nadbereżny podkreślił, że te inwestycje są kluczowe dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia równych szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów. "To m.in. w tej placówce powstanie pracownia STEAM oraz przeprowadzony będzie remont" – zaznaczył prezydent miasta.

Likwidacja barier architektonicznych to krok w stronę bardziej dostosowanego i przyjaznego środowiska, w którym każdy, niezależnie od swoich możliwości, będzie mógł swobodnie korzystać z miejskich zasobów. To również przykład na to, jak skutecznie można pozyskać środki zewnętrzne na realizację ważnych społecznie projektów.

Przypomnijmy, że inicjatywa ta jest częścią szerszego programu mającego na celu poprawę dostępności i komfortu codziennego życia dla wszystkich mieszkańców. Oczekujemy, że rozpoczęte prace przyniosą wymierne korzyści zarówno uczniom, jak i całej lokalnej społeczności.


Na podstawie: Urząd Miasta