Nowy dach dla Przedszkola nr 5 w Stalowej Woli
Przedszkole nr 5 w naszej miejscowości przejdzie znaczącą modernizację. Nowe pokrycie dachowe ma nie tylko poprawić estetykę budynku, ale również zwiększyć jego energooszczędność oraz bezpieczeństwo. Prace rozpoczną się wkrótce po zakończeniu przetargu.
  1. Ogłoszono przetarg na wymianę dachu w Przedszkolu nr 5.
  2. Modernizacja obejmie szeroki zakres prac, w tym wymianę pokrycia i ocieplenie.
  3. Nowe pokrycie ma poprawić komfort oraz bezpieczeństwo budynku.
  4. Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00.

Miasto ogłosiło przetarg na wymianę pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 5, co oznacza kolejne kroki w modernizacji infrastruktury edukacyjnej. Zakres prac jest szeroki i obejmuje nie tylko wymianę dachu, ale również docieplenie ścian zewnętrznych poddasza i zabezpieczenia przeciwwilgociowe.

- Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną są kluczowe dla naszego miasta. Dbając o nasze przedszkola, dbamy o przyszłość naszych dzieci. Chcemy, aby miały one najlepsze warunki do nauki i zabawy. Modernizacja Przedszkola Nr 5 nie tylko poprawi komfort dzieci i pracowników, ale także przyczyni się do podniesienia standardów bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. To krok w stronę nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni edukacyjnej – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta.

W ramach robót rozbiórkowych demontowane będą istniejące pokrycie dachu, obróbki blacharskie, orynnowanie oraz deskowanie. Usunięte zostaną także dwa daszki nad wejściami do sal zajęć od strony południowej budynku. Następnie przystąpi się do demontażu okładzin zewnętrznych lukarn, ich ocieplenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz otynkowania.

Ważnym elementem prac będzie docieplenie ścian zewnętrznych poddasza metodą lekką suchą. W przypadku wykrycia uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji nośnej dachu, zostaną one wymienione. Całość dachu zostanie pokryta nowymi łatami, a następnie zamontowane zostaną membrany strukturalne i blacha dachowa.

Modernizacja obejmie również instalację kominów wentylacyjnych, okien dachowych, płotków śniegowych i stopni kominiarskich. Wykonawca zainstaluje też zewnętrzne daszki szklane z hartowanego szkła oraz kompletne orynnowanie dachu. Po zakończeniu prac teren zostanie dokładnie oczyszczony i przygotowany do użytkowania.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej, wszelkich niezbędnych oględzin i pomiarów oraz spełnienia wymagań technicznych zgodnych z przepisami budowlanymi. Materiały użyte do prac muszą być odporne na promieniowanie UV oraz korozję, co zapewni trwałość nowego pokrycia dachowego.

Wymiana dachu ma na celu nie tylko poprawę estetyki budynku, ale przede wszystkim jego funkcjonalności i bezpieczeństwa. Nowe pokrycie oraz dodatkowe izolacje pozwolą na znaczne zmniejszenie strat ciepła, co wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Modernizacja ta jest krokiem w stronę nowoczesnej i energooszczędnej infrastruktury edukacyjnej.

Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00.


UM Stalowa Wola