Jubileusz 25-lecia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
13 czerwca 2024 r. mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – jubileuszu 25-lecia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK). Uroczystość odbyła się w auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli i zgromadziła liczne grono gości oraz ekspertów.
  1. Obchody 25-lecia SOWiIK.
  2. Wsparcie psychologiczne i prawne dla mieszkańców.
  3. Rola hostelu w pomocy osobom w kryzysie.
  4. Wykłady na temat wypalenia zawodowego.

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, działający nieprzerwanie od ćwierćwiecza, pełni kluczową rolę w społeczności lokalnej. Oferuje całodobową pomoc w sytuacjach kryzysowych, takich jak przemoc domowa, konflikty rodzinne czy żałoba. SOWiIK zapewnia również wsparcie w formie porad psychologicznych oraz prawnych, co często bywa pierwszym krokiem do odzyskania równowagi przez osoby dotknięte trudnymi doświadczeniami.

Jednym z ważniejszych elementów działalności SOWiIK jest prowadzenie hostelu, który oferuje schronienie osobom w kryzysie. Hostel ten jest miejscem, gdzie można znaleźć bezpieczne schronienie w sytuacjach nagłych, takich jak przemoc, pożary czy katastrofy budowlane.

Podczas jubileuszowej konferencji „Jestem, czuję, interweniuję” odbyły się interesujące wykłady. Prof. Jacek Pyżalski poruszył temat wypalenia zawodowego, mówiąc o tym, co niszczy, a co wspiera zaangażowanie w profesjach pomocowych. Z kolei Sabina Lasok-Chwiedoruk skupiła się na roli superwizji jako narzędzia chroniącego przed wypaleniem zawodowym.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, w tym starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Paulina Miśko oraz sekretarz powiatu Krzysztof Żminda. Starosta Zarzeczny podkreślił znaczenie SOWiIK dla lokalnej społeczności, mówiąc: „Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej to dla nas niezmiernie ważna instytucja. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę jako samorządowcy, ale jeszcze lepiej wiedzą o tym te osoby, które w różnych dramatycznych dla siebie okolicznościach, uzyskiwały tu schronienie oraz pomoc prawną i psychologiczną. Przez te wszystkie lata SOWiIK obejmował swoją opieką m.in. powodzian, uchodźców, ofiary przemocy domowej oraz wielu innych potrzebujących. Dziękuję jego pracownikom oraz kolejnym dyrektorom za pełną poświęcenia, ale i pięknych owoców pracę.”

Jubileusz SOWiIK był nie tylko okazją do świętowania, ale również do refleksji nad rolą wsparcia w trudnych momentach życia. Instytucja ta od 25 lat stanowi fundament pomocy dla mieszkańców powiatu, oferując nie tylko schronienie, ale przede wszystkim nadzieję na lepsze jutro.


Według informacji z: Powiat Stalowowolski