Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala w Stalowej Woli: Beata Barcicka-Kłosowska p.o. dyrektora
W stalowowolskim szpitalu doszło do zmiany na stanowisku dyrektora. Nową p.o. dyrektora została Beata Barcicka-Kłosowska, która od lat związana jest z tą placówką. Decyzję podjęto z dnia na dzień, a zmiana ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania szpitala.

Rezygnacja dotychczasowej dyrektor Moniki Pachacz-Świderskiej

28 czerwca Monika Pachacz-Świderska złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Jak poinformował starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny podczas konferencji prasowej, rezygnacja dyrektor Pachacz-Świderskiej została przyjęta bez okresu wypowiedzenia. Starosta podziękował jej za prawie trzy lata owocnej współpracy i realizację wielu ciekawych projektów w szpitalu.

Beata Barcicka-Kłosowska jako p.o. dyrektora

Nową p.o. dyrektora została Beata Barcicka-Kłosowska, dotychczas pełniąca funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego powołał ją na to stanowisko na okres sześciu miesięcy, po czym zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora szpitala. Barcicka-Kłosowska jest związana ze szpitalem od ponad 20 lat, zaczynając swoją karierę jako stażystka na Oddziale Neurologicznym, a następnie awansując na starszego asystenta.

Plany i wyzwania nowej dyrektor

Podczas konferencji prasowej Beata Barcicka-Kłosowska zadeklarowała, że zamierza kontynuować dotychczasowe projekty i zapewnić ciągłość udzielanych świadczeń. „Od dnia dzisiejszego, pełnię obowiązki Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Ta decyzja nastąpiła szybko. Podejmuję się tej bardzo trudnej roli i bardzo trudnego zadania. Oczywiście wszystkie tematy, które były realizowane, będą kontynuowane. Chcemy zachować ciągłość udzielanych świadczeń, przed nami nowe wyzwania, nowe projekty, inwestycje. Deklaruję współpracę z panem starostą, Zarządem Powiatu Stalowowolskiego i z pracownikami SP ZZOZ” – mówiła Barcicka-Kłosowska.

Doświadczenie i kompetencje nowej dyrektor

Barcicka-Kłosowska, mająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w stalowowolskim szpitalu, jest dobrze znana zarówno personelowi, jak i pacjentom. Przez lata pełniła różne funkcje, w tym pełnomocnika ds. praw pacjenta. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził przekonanie, że jej długoletnie doświadczenie i znajomość placówki przyczynią się do dalszego rozwoju szpitala. „Pani doktor jest długoletnim pracownikiem szpitala, zna tę placówkę, myślę, że będzie też bardzo dobrym dyrektorem” – powiedział Zarzeczny.

Przyszłość Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

Zmiana na stanowisku dyrektora jest istotnym momentem dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Przed nową p.o. dyrektora stoi wiele wyzwań, ale także szansa na dalszy rozwój i realizację nowych projektów. Mieszkańcy mogą być pewni, że placówka będzie kontynuować swoją misję, oferując wysokiej jakości opiekę zdrowotną i wprowadzając innowacyjne rozwiązania.


Na podst. Powiat Stalowowolski