Nowi zastępcy prezydenta powołani do realizacji planu rozwoju miasta
W Urzędzie Miasta doszło do istotnych zmian organizacyjnych. Prezydent miasta ogłosił powołanie nowych zastępców, którzy mają wspierać realizację ambitnych planów rozwoju miasta na najbliższe lata. Nowymi zastępcami zostali Tomasz Miśko oraz Monika Pachacz-Świderska, oboje z imponującym dorobkiem zawodowym.

Konferencja prasowa i główne zmiany w Urzędzie Miasta

1 lipca 2024 roku odbyła się konferencja prasowa, na której prezydent miasta przedstawił nowe osoby na stanowiskach zastępców. Tomasz Miśko oraz Monika Pachacz-Świderska zostali powołani do pełnienia tych funkcji, co ma na celu usprawnienie pracy urzędu i realizację planów rozwoju miasta na lata 2024-2029. Prezydent podkreślił, że wybór padł na osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, a niekoniecznie samorządowym czy politycznym.

Nowi zastępcy prezydenta miasta

Tomasz Miśko, nowy pierwszy zastępca prezydenta, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego i posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz ochronie własności intelektualnej. Jego kariera obejmuje pracę jako prawnik, arbiter, ekspert ds. Funduszy Europejskich oraz dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu. Jest także autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego, cywilnego, gospodarczego oraz Funduszy Europejskich.

Monika Pachacz-Świderska, drugi zastępca prezydenta, dotychczas zarządzała Stalowowolskim Szpitalem Specjalistycznym. Urodzona w 1975 roku, posiada tytuł lekarski ze Śląskiej Akademii Medycznej oraz MBA z Ochrony Zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jej doświadczenie obejmuje pracę jako specjalista chorób wewnętrznych, hematologii, zastępca dyrektora ds. lecznictwa oraz dyrektor szpitala. Była również wykładowcą i członkiem licznych towarzystw naukowych.

Podział obowiązków w Urzędzie Miasta

Podczas konferencji prezydent Lucjusz Nadbereżny przedstawił szczegółowy podział obowiązków zarządzających miastem. Sam prezydent będzie nadzorował m.in. Wydział Budżetu i Finansów, Wydział Organizacji i Informatyzacji oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu. Tomasz Miśko obejmie nadzór nad Wydziałem Planowania Przestrzennego, Wydziałem Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami oraz innymi kluczowymi wydziałami związanymi z administracją i gospodarką.

Monika Pachacz-Świderska będzie odpowiedzialna za Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych oraz inne jednostki związane z opieką zdrowotną i społeczną. Jej zadaniem będzie również nadzór nad miejskimi żłobkami, przedszkolami i szkołami.

Nowe wyzwania i cele dla miasta

Zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta mają na celu lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców i sprawniejsze funkcjonowanie administracji. Prezydent wyraził nadzieję, że dzięki nowym zastępcom ambitny plan rozwoju miasta zostanie w pełni zrealizowany. „Wierzę, że ambitny plan rozwoju miasta Stalowej Woli na lata 2024-2029 zostanie w pełni zrealizowany i że przekroczy nasze założenia, tworząc nowe przestrzenie, które uczynią Stalową Wolę miastem dynamicznym, ambitnym i inspirującym” – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Podsumowując, powołanie Tomasza Miśko i Moniki Pachacz-Świderskiej na stanowiska zastępców prezydenta ma na celu nie tylko realizację bieżących zadań urzędu, ale przede wszystkim wspieranie długofalowego rozwoju miasta, który ma poprawić jakość życia jego mieszkańców.


Wg inf z: UM Stalowa Wola