Znamy wykonawcę dróg na Osiedlu Poręby: Konsorcjum PBI
Miasto ogłosiło długo oczekiwaną wiadomość: wybrano wykonawcę na realizację ambitnego projektu drogowego na Osiedlu Poręby. Inwestycja, której wartość przekracza 14 milionów złotych, ma całkowicie odmienić wygląd i funkcjonalność tej części miasta.

Wybór wykonawcy i wartość inwestycji

Urząd Miasta poinformował, że konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o. zostało wybrane do realizacji projektu drogowego na Osiedlu Poręby. Oferta konsorcjum, opiewająca na kwotę 14 561 069,97 zł, okazała się najkorzystniejsza i spełniająca wszystkie kryteria przetargowe.

Zakres prac budowlanych i modernizacyjnych

Projekt obejmuje szeroki zakres działań, w tym budowę nowych dróg, rond oraz znaczące zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Przebudowane zostanie skrzyżowanie, które zyska formę mini ronda, co ma poprawić płynność ruchu. Powstaną również nowe drogi dla pieszych i rowerzystów, zatoka autobusowa oraz wyniesione przejścia dla pieszych, co podniesie bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i oświetleniowa

Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest kompleksowa wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Nowe, energooszczędne lampy zapewnią lepsze oświetlenie dróg i chodników, co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Przebudowane zostaną także sieci gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, co ma na celu poprawę jakości usług komunalnych na osiedlu.

Rewitalizacja zieleni osiedlowej

Projekt przewiduje również znaczące zwiększenie ilości zieleni na terenie osiedla. Nowe nasadzenia obejmą klony, jawory, krzewy i byliny, które nie tylko poprawią estetykę otoczenia, ale również przyczynią się do ograniczenia odparowywania wody z gleby. Jak zaznaczył prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny: „Zmiany, które się dokonają będą przełomowe, bo pierwszy raz od momentu powstania Osiedla zostanie zmieniona stała organizacja ruchu, wybudowane zostaną zupełnie nowe drogi, ronda oraz znacząco powiększy się liczba miejsc parkingowych. Prace zakładają także kompleksową wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia. Pojawią się nowe, liczne drzewa, krzewy i kwiaty. Osiedle Poręby zyska zupełnie nowe oblicze – nowoczesne, bezpieczne i zielone”.

Harmonogram realizacji projektu

Realizacja inwestycji ma potrwać 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Władze miasta zapewniają, że prace będą prowadzone w sposób minimalizujący utrudnienia dla mieszkańców, a wszelkie zmiany będą komunikowane na bieżąco. Modernizacja Osiedla Poręby to krok w kierunku nowoczesności i poprawy jakości życia mieszkańców, którzy od lat czekali na takie zmiany.


Źródło: Urząd Miasta Stalowej Woli