Ćwiczenia policji na stadionie i lotnisku w Stalowej Woli
Policjanci z Podkarpacia doskonalili swoje umiejętności w zakresie przywracania porządku publicznego podczas dużych imprez. Ćwiczenia odbywały się na stadionie oraz na lotnisku, a ich celem było przygotowanie funkcjonariuszy do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych.

Teoretyczne przygotowanie do praktycznych działań

W ramach ćwiczeń Nieetatowego Pododdziału Policji stalowowolskiej komendy, funkcjonariusze najpierw uczestniczyli w szkoleniu teoretycznym. Podczas tej części omówiono m.in. taktyki działań w przypadku naruszenia porządku publicznego podczas imprez masowych. Teoretyczne przygotowanie stanowiło fundament dla późniejszych praktycznych ćwiczeń, które miały na celu sprawdzenie i doskonalenie zdobytej wiedzy w rzeczywistych warunkach.

Praktyczne ćwiczenia na stadionie

Po części teoretycznej, policjanci przystąpili do praktycznych ćwiczeń na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Wyposażeni w kaski, tarcze i środki przymusu bezpośredniego, funkcjonariusze trenowali różne warianty przywracania ładu i porządku publicznego. Ćwiczenia obejmowały m.in. tworzenie szyków zabezpieczających i wypierających, które są kluczowe podczas interwencji w trakcie zbiorowych zakłóceń.

Kontynuacja ćwiczeń na lotnisku w Turbii

Kolejnym etapem szkolenia były ćwiczenia na Lotnisku w Turbii. Tam, policjanci kontynuowali swoje działania, koncentrując się na mobilności pododdziału oraz skuteczności tworzenia szyków policyjnych. W symulacjach imprez masowych uczestniczyło kilkunastu funkcjonariuszy, którzy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Znaczenie cyklicznych ćwiczeń

Regularne szkolenia, takie jak te przeprowadzone w Stalowej Woli i Turbii, są niezbędne dla utrzymania wysokiej gotowości operacyjnej policji. Nabyte umiejętności pozwalają funkcjonariuszom na szybkie i skuteczne reagowanie w sytuacjach o podwyższonym ryzyku. Dzięki takim ćwiczeniom, policjanci są lepiej przygotowani do interwencji podczas imprez masowych, co zwiększa bezpieczeństwo publiczne i minimalizuje ryzyko eskalacji konfliktów.


Według informacji z: KPP w Stalowej Woli