Jak kupować obligacje? Czy warto inwestować w obligacje w 2022?

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie posiadanego kapitału w papiery wartościowe. Dużą popularnością cieszą się obligacje, ponieważ są stosunkowo bezpiecznymi instrumentami. Wyjaśniamy, jakie rodzaje można nabyć na rynku, gdzie je kupować oraz czy warto zainwestować w nie w 2022 roku.

Jakie rodzaje obligacji dostępne są na rynku?

Rynek obligacji w Polsce jest rozbudowany, a papiery wartościowe można kategoryzować według zróżnicowanych aspektów. Najważniejszym z nich jest jednak zazwyczaj emitent i na tej podstawie wyróżniamy papiery wartościowe skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (jednostki samorządowe) oraz korporacyjne (przedsiębiorstwa). Można je także rozróżniać ze względu na miejsce emisji i wskazywać krajowe, zagraniczne oraz euroobligacje (sprzedawane na rynku międzynarodowym). Ich oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Ponadto często klasyfikuje się obligacje ze względu na czas wykupu (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz wieczyste) oraz na wartość nominalną i oprocentowanie obligacji (zerokuponowe oraz kuponowe).

Gdzie kupować obligacje?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które sprzedawane są na rynku pierwotnym (wprost od emitenta) oraz wtórnym. Jednym z najczęściej wybieranych miejsc, w których są one nabywane, jest giełda. Zakupić można tam instrumenty: skarbowe, korporacyjne, komunalne, a także te emitowane przez banki spółdzielcze oraz zastawne. Aby dokonać transakcji, konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego w domu maklerskim lub banku. Jednym z najważniejszych wskaźników dla każdego inwestora są ceny, po jakich dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży, więc gdzie sprawdzić notowania obligacji odpowiada blog SuperObligacje. Ponadto zakup dokonywany jest także od pierwotnego nabywcy lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę obligacje skarbowe, należy wspomnieć, że sprzedawane są one także:

  • w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego, np. przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 9 w Stalowej Woli,
  • w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP,
  • w sieci,
  • przez telefon.

Czy warto inwestować w obligacje w 2022?

Uważa się, ze inwestowanie w obligacje może być stosunkowo pewnym sposobem na ulokowanie nadwyżek finansowych – dotyczy to przede wszystkim papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Należy jednak pamiętać, że nigdy nie uzyska się 100% pewności dochodu. Bardzo często decydują się na nie młodzi inwestorzy, ponieważ nie wymagają one szerokiej wiedzy dotyczącej giełdy oraz dużego doświadczenia w tej materii. Wiele osób ceni sobie także przejrzyste zasady inwestowania w obligacje, niespodziewane turbulencje gospodarcze nie mają na nie aż tak dużego wpływu, jak ma to miejsce np. w przypadku akcji.

Warto jednak zaznaczyć, że im mniejsze ryzyko, tym niższy zysk, dlatego obligacje Skarbu Państwa są mało dochodowe, a z kolei bardziej zyskowne emitowane przez przedsiębiorstwa obwarowane są stosunkowo wysokim zagrożeniem kapitału.

Specjaliści uważają, że inwestowanie w obligacje w 2022 roku to korzystne posunięcie. Warto jednak pamiętać o dywersyfikacji portfela i postawić dodatkowo na inne formy lokowania pieniędzy, takie jak: flipping, nieruchomości, akcje, kryptowaluty, złoto, dzieła sztuki czy antyki, które również uważane są za korzystne inwestycje, stanowią jednak bardziej ryzykowne rozwiązanie.