Prezydent Stalowej Woli zaprasza wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 26 stycznia (czwartek) 2023 r. o godzinie 12:00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 17 Urzędu Miasta ul. Wolności 7.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023!

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany w nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jednocześnie informujemy, że miasto Stalowa Wola podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszego miasta mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.