„Kocham Polskę – Kocham Przedszkole” – to przesłanie, które towarzyszyło uroczystym obchodom jubileuszu 70-lecia Przedszkola nr 1 w Stalowej Woli, które miały miejsce 9 listopada 2023 roku. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni, przedstawiciele Rady Rodziców oraz emerytowani dyrektorzy i nauczyciele.

Prezydenta miasta reprezentowali: Stanisław Sobieraj przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli i Magdalena Wrońska-Bulec naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli.

„Przedszkole nr 1 to placówka z bardzo bogatą tradycją. Kolejne pokolenia Mieszkańców Stalowej Woli właśnie tutaj stawiały pierwsze kroki na ścieżkach swojej edukacji, rozwoju i budowania świata wartości. To miejsce od siedemdziesięciu lat uczy i wychowuje. Ciepła, wręcz „domowa” atmosfera placówki oraz wspaniała praca kadry pedagogicznej w wielu sercach wychowanków pozostawiła jedne z najpiękniejszych wspomnień dzieciństwa” – zaznaczył przewodniczący Stanisław Sobieraj, który w imieniu Lucjusza Nadbereżnego prezydenta miasta Stalowej Woli na ręce Pani dyrektor złożył gratulacje i życzenia.

Jubileusz 70-lecia powstania Przedszkola nr 1 został połączony z obchodami 105. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Najstarsze przedszkolaki z grup „Jaskółki” oraz „Zuchy” zaprezentowały piękny występ jubileuszowo-patriotyczny. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli filmową prezentację o historii i teraźniejszości placówki. Dorota Bąk dyrektor Przedszkola nr 1 złożyła podziękowanie Lucjuszowi Nadbereżnemu prezydentowi miasta Stalowej Woli za wielką dotychczasową troskę o środowisko przedszkola, za plany modernizacji i unowocześniania budynku. Podziękowała również wszystkim, którzy przez 70 lat istnienia placówki z powodzeniem budowali warstwę duchową, intelektualną i materialną tego miejsca.

Przedszkole nr 1 mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku przystosowanym do potrzeb placówki przedszkolnej. Otoczone jest ogrodem i placem zabaw, który doskonale spełnia funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne. W budynku znajdują się cztery sale do nauki i zabawy oraz sala gimnastyczna. Na piętrze jest kuchnia i biblioteka przedszkolna, pełniąca również funkcję gabinetu logopedycznego i pokoju nauczycielskiego. Parter, to oprócz dwóch sal zabaw, szatnia dzieci, pokój intendentki oraz gabinet dyrektora.

Do placówki w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 101 dzieci.