782 MILIONY 782 TYSIĄCE ZŁOTYCH NA „ROZWÓJ, PRZYSZŁOŚĆ, KOMFORT ŻYCIA”.

15 listopada 2023 roku, to kolejny dzień, który zapisze się w historii miasta Stalowej Woli. W budynku “Urbi Ferro” prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny w graficzny sposób przedstawił największy w historii Stalowej Woli budżet w wysokości 782 milionów 782 tysięcy złotych. To budżet absolutnie niespotykany w miastach podobnej wielkości, który kolejny raz skonstruowany jest tak, żeby chronić wydatki mieszkańców Stalowej Woli. Jest to plan finansowy, który „nie zagląda” mieszkańcom do portfela. Nie będą podnoszone opłaty za śmieci, ani od budynków zamieszkałych ani od przedsiębiorców – jest to gest solidarności i odpowiedzialności za mieszkańców w tych trudnych czasach. Nie będzie także podniesiony podatek dla mieszkańców, którego stawka pozostaje na poziomie z 2008 roku. Nie będzie żadnych stref płatnego parkowania w przestrzeni publicznej miasta Stalowej Woli ani podniesienia cen komunikacji publicznej. Zostaną spłacone kolejne zobowiązania z poprzednich lat, a miasto nie zaciągnie ani jednej złotówki nowego kredytu. W połowie września 2018 roku, kiedy prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny ogłaszał swój start na drugą kadencję, przyświecało mu hasło: „Rozwój. Przyszłość. Komfort życia”. Sztandarowym punktem programu, który jest realizowany, to poszerzenie strefy gospodarczej. To zdaniem prezydenta Nadbereżnego koło zamachowe do dalszych działań związanych z budownictwem mieszkaniowym, oświatowym, budową infrastruktury drogowej i miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych. W “tryby” tego koła zamachowego włączony jest także szereg inwestycji, które miasto konsekwentnie realizuje od ośmiu lat oraz zupełnie nowe, które wynikają z realizowania kolejnych obietnic złożonych Mieszkańcom i z pionierskiego podejścia prezydenta Nadbereżnego do budowania nowoczesnego i bezpiecznego miasta – Stalowej Woli, jako miejsca dobrego i spokojnego życia, pracy i wypoczynku.

“KOŁO ZAMACHOWE” – STRATEGICZNY PARK INWESTYCYJNY EURO-PARK STALOWA WOLA

Do zadań już realizowanych już na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, jakimi są zaawansowane prace budowy fabryki SK Nexilis, sieci dróg, przyłączy energetycznych, farm fotowoltaicznych oraz sieci zasilania gazowego, w planie finansowym na 2024 rok zarezerwowano środki na powstanie koncepcji budowy bocznicy kolejowej łączącej linię kolejową nr 68 z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, zaprojektowanie i wybudowanie układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli, zaprojektowanie i zrealizowanie infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli wraz z budową wodociągu z rzeki San oraz kanalizacji przemysłowej w obiegu zamkniętym do ponownego wykorzystania ścieków przemysłowych. Środki przeznaczone na SPI Euro-Park Stalowa Wola wyniosą 142 253 213,00 zł. Wysokie nakłady na skokowy rozwój tego terenu już w niedalekiej przyszłości przyniosą owoce nowych, dobrze płatanych miejsc pracy oraz wzmocnienia rangi Stalowej Woli jako najlepszego terenu inwestycyjnego w tej części Europy.

“TRYBY KOŁA ZAMACHOWEGO” – INWESTYCJE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Oprócz „koła zamachowego” historycznego rozwoju Stalowej Woli, jakim jest Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola, miasto realizuje szereg inwestycji, które mają na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, podziemnej oraz tworzenie miasta pięknego, bezpiecznego i nowoczesnego. Do najważniejszych zadań w planie finansowym miasta na 2024 rok należą: Budowa drogi oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w ciągu drogi krajowej nr 77 – łącznik Osiedla Ogrodowe z obwodnicą miasta, drugi etap przebudowy ul. Sandomierskiej, przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym, pierwszy etap budowy chodników przy ulicy łączącej ul. Działkową z VIVO, remonty dróg na osiedlach Karnaty i Swoły, przebudowa ulic: Zielonej, Parkowej, 3-go Maja, Słonecznej, Zamoyskiego, Nowowiejskiego, Mostowej, Posanie, Żurawiej, Cyprysowej, Bratkowej, Torowej, Jaśminowej oraz przebudowa chodnika, przejścia dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi ul. Wrzosowej. Osiedle Poręby przejdzie generalną rewitalizację. Po konsultacjach prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego z mieszkańcami zarezerwowano środki na przebudowę infrastruktury podziemnej i drogowej tego osiedla wraz z powstaniem nowoczesnego terenu zielonego z tężnią solankową i miejscem dedykowanym seniorom. W projekcie przewidziano powstanie dodatkowych miejsc parkingowych, zmianę organizacji ruchu, która poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu oraz setki nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów. Całość nakładów na szeroko pojętą infrastrukturę drogową w roku 2024 wyniesie 143 744 852,10 zł.

SPEŁNIENIE MARZEŃ – WYPEŁNIENIE OBIETNIC

Kiedy w czerwcu 2022 roku prezydent miasta przedstawiał koncepcję rozbudowy basenu MOSiR plany te mogły wydawać się dalekosiężne, wręcz mało realne. Przedstawiony projekt budżetu obdarowuje jednak Mieszkańców wspaniałą informacją. W roku 2024 zostaną rozpoczęte prace budowy Aquaparku, który będzie jednym z najbardziej nowoczesnych w Polsce. Na ten cel zarezerwowano 42 159 091,71 zł. Miasto Stalowa Wola przystępuje także do rzeczowej realizacji wyczekiwanego szczególnie przez młodzież Centrum Młodzieżowego przy ul. Energetyków. Będzie to miejsce dedykowane młodym ludziom, którzy znajdą tam kręgielnię, park trampolin i wiele innych atrakcji. Budżet miasta przewiduje na to zadanie 18 519 259,50 zł. Rozpoczynają się prace przygotowania budowy Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowy stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli. Na ten cel przewidziano 400 000 zł. Kolejną wspaniałą informacją jest ukończenie prac remontowych Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, który zupełnie zmienił swoje oblicze i stał się kulturalna wizytówką miasta. Na dokończenie remontu przewidziano 7 568 174,19 zł. Drugie, szczególnie ważne miejsce rozwoju kultury w Stalowej Woli, jakim jest kino „Ballada”, zgodnie z zapowiedziami prezydenta miasta przejdzie pierwszy etap remontu, który będzie kosztował 2 200 000 zł. Spełnieniem marzeń są także intensywne remonty podwórek osiedlowych. Mieszkańcy są świadkami od lat niespotykanych przemian tego, co na co dzień widzą w perspektywy okien swoich domów. Inwestycje rewitalizacyjne podwórek osiedlowych wyniosą w 2024 roku blisko 6 500 000 zł. Są też marzenia już spełnione, które po kilku latach użytkowania wymagają remontu. Tak jest z Wodnym Placem Zabaw, który od momentu uruchomienia cieszy się niegasnącą, wielką popularnością. Nawierzchnia bezpieczna placu zostanie wymieniona na nową, a w Dzień Dziecka w 2024 roku, dzieci będą mogły korzystać z nowych, wodnych atrakcji. Koszt remontu wyniesie milion złotych. Na Osiedlu Charzewice za kwotę 2 178 627,64 zł wykonana zostanie rozbudowa remizy OSP Stalowa Wola Osiedle Charzewice. Rozpocznie się także, za kwotę 450 000 zł, remont tzw. „lasku” na placu targowym. Teren zostanie odwodniony, utwardzony i oświetlony. Jest to ostatni element rewitalizacji terenów targowych w Stalowej Woli. Po zakończonych pracach remontowych i budowlanych alejek na terenie cmentarza, w ciągu najbliższego roku stalowowolska nekropolia doczeka się dwóch zmian. Zrealizowany zostanie pierwszy etap budowy kolumbarium wraz z miejscem pożegnań, a na terenie od ul. Bojanowskiej powstanie nowy parking i brama wjazdowa na teren nowej części cmentarza. Obie inwestycje będą kosztować milion złotych. Jest to rzeczowa odpowiedź prezydenta miasta na zgłaszane postulaty mieszkańców i gości. Nasi czworonożni przyjaciele znajdą swój nowy dom w powstającym schronisku dla zwierząt. Inwestycja będzie kosztować 1 150 000 zł. Na jednym ze spotkań osiedlowych prezydent miasta złożył obietnicę wybudowania ekranów akustycznych, które mają zniwelować hałas płynący od Obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Po pozytywnych decyzjach GDDKiA, w najbliższym czasie miasto przystąpi do realizacji tego zadania za kwotę 400 000 zł.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Wszystkie placówki oświatowe w Stalowej Woli przechodzą różnego rodzaju remonty, które mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa przebywających w nim każdego dnia uczniów i nauczycieli. W 2024 roku miasto Stalowa Wola przeznacza na kolejne zadania modernizacji budynków oświatowych blisko 26 milionów złotych. Ponad 17 milionów złotych będą kosztować trzy wielkie inwestycje oświatowe: rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11, budowa nowego przedszkola nr 9 oraz sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7. To jedna z trzech nowych sal gimnastycznych, jakie powstaną w naszym mieście. Za kwotę łączną przekraczającą 6,1 miliona złotych wybudowane zostaną także hale sportowe przy Publicznych Szkołach Podstawowych nr 1 i 5. Inwestycją w przyszłość są także działania podejmowane w projekcie pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, na którego trwałość i kontynuację przeznaczono pięć milionów złotych. Za blisko milion złotych rozpoczyna się ścieżka budowy nowego żłobko-przedszkola na powstającym Osiedlu Leśna.

Z MIŁOŚCI DO LUDZI

W pierwszym kwartale 2024 roku zostanie oddane do użytku od lat oczekiwane i pierwsze w Stalowej Woli Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej, na którego zakończenie budowy przewidziano 6 532 509,60 zł. Na zakup sprzętu medycznego i obsługę informatyczną SPZOZ miasto przeznacza pół miliona złotych. W budynku po dawnej szkole specjalnej przy ul. Kwiatkowskiego zrealizują się także marzenia osób z niepełnosprawnościami, które w wyremontowanym za kwotę 3 126 389,65 zł budynku, gdzie powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe, znajdą opiekę, profesjonalną pomoc i drugi dom. Przy ul. Jaśminowej rozpocznie się przebudowa Schroniska dla bezdomnych za kwotę 6 873 684,04 zł.

ZIELONA STALOWA WOLA

Stalowa Wola sukcesywnie staje się „zielonym miastem”. Przy okazji każdej kolejnej rewitalizacji dokonywanych jest setki nasadzeń nowych drzew, a także tysięcy krzewów i kwiatów. Na wielką dbałość o szeroko pojętą zieleń miejską, odwodnienia oraz rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury przeznaczone zostaje 10,5 miliona złotych. Coraz większa flota zeroemisyjnych autobusów miejskich także wpływa na budowanie ekologicznego miasta. W 2024 roku na zakup nowych autobusów przeznaczono 11,4 milionów złotych.

Trwają intensywne długo wyczekiwane prace remontowe Ogrodu Jordanowskiego, gdzie powstanie piękne, bardzo zielone miejsce odpoczynku i relaksu Mieszkańców. W 2024 roku na inwestycję przewidziano 5,1 miliona złotych.

Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli bardzo docenia rolę działkowców i każdego roku przeznacza dotację dla „zielonych płuc miasta”. W 2024 roku wyniesie ona 400 000 zł.

W dalszym ciągu trwa proces odwodnienia miasta. Bardzo ważną rolę w tym zadaniu będą pełnić nowe zbiorniki retencyjne m.in. na tzw. „Kaczych dołach”.

Swojej rewitalizacji doczekają się stalowowolskie „mokradła”, gdzie za kwotę 800 000 zł dokona się rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno-badawczej.

Miasto Stalowa Wola w wielkiej dbałości o kulturę i dziedzictwo narodowe przeznacza na zadania z tym związane 11,3 miliona złotych.

„ZDROWY” BUDŻET

W roku 2024 wydatki inwestycyjne miasta wyniosą 425 355 768,20 zł, co stanowi 54,34% budżetu miasta i pokazuje znamiona budżetu „zdrowego” oraz przyszłościowego, bo tak nazywany jest każdy budżet z poziomem przynajmniej 25 % inwestycji. Miasto Stalowa Wola zrealizuje 132 zadania inwestycyjne. Środki zewnętrzne pozyskane od polskiego rządu, dzięki wielkiemu zaangażowaniu Janiny Sagatowskiej Senator RP oraz Rafała Webera Posła RP, a także środki pozyskane z Unii Europejskiej oraz z Funduszy Norweskich pozwalają na realizowanie szerokiego spektrum działań miasta.

Kolejny raz plan finansowy Miasta jest z jednej strony rekordowy, właściwie wypełnia obietnice prezydenta Lucjusza Nadbereżnego zawarte w haśle „Rozwój. Przyszłość. Komfort życia”, ale co najważniejsze jest budżetem najbardziej jak to możliwe przyjaznym Mieszkańcom. Od szeroko rozumianego rozwoju przemysłowego miasta, który gwarantuje miejsca dobrze płatnej pracy, przez najbardziej widoczną zmianę przestrzeni Stalowej Woli, inwestycje oświatowe, opiekuńcze, powstawanie pionierskich inwestycji wypoczynkowo-rekreacyjnych aż do wielkiej dbałości o jak najniższe koszty życia – Stalowa Wola kolejny raz staje się wzorem miasta, gdzie dobrze się żyje. Zrealizowanie planowanego budżetu podniesie ten komfort o kolejny poziom.

———————————————————————————————————

Najważniejsze zadania inwestycyjne miasta Stalowej Woli w 2024 roku

Lp. Nazwa zadania kwota
1. Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R – ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) – ul. Energetyków w Stalowej Woli 11 200 000 zł
2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej w Stalowej Woli 5 666 801,42 zł
3. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli – po konsultacjach z Mieszkańcami 7 056 822,80 zł
4. Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli 101 316 886,70 zł
5. Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli – ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa 5 200 000,00 zł
6. Przebudowa ul. Parkowej 590 000,00 zł
7. Przebudowa chodnika, przejścia dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli 297 878,90 zł
8. Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli 1 895 492,28 zł
9. Odnowienie przestrzeni publicznej osiedla Poręby – powstanie przestrzeni zielonej z tężnią solankową i miejscem dla Seniorów 700 000 zł
10. Budowa i przebudowa części ul. Cyprysowej, Torowej i Bratkowej w Stalowej Woli 750 000 zł
11. Przebudowa i budowa drogi ul. Żurawiej 125 000,00 zł
12. Przebudowa ul. Posanie 65 000,00 zł
13. Budowa ul. Mostowej 60 000,00 zł
14. Budowa dróg KDW 2 i KDW 3 z MPZP osiedla Swoły 50 000,00 zł
15. Przebudowa i budowa ul. Nowowiejskiego wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 150 000,00 zł
16. Budowa ul. Zamoyskiego 60 000,00 zł
17. Przebudowa ul. Słonecznej 80 000,00 zł
18. Budowa dróg na osiedlu Karnaty 150 000,00 zł
19. Przebudowa ul. Zielonej i 3-go Maja 2 100 000,00 zł
20. Budowa chodników przy ulicy łączącej ul. Działkową z VIVO – I etap 810 000,00 zł
21. Kompleksowy projekt miejsc parkingowych dla mieszkańców przy ul. Poniatowskiego na osiedlu Poręby 250 000,00 zł
22. Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym 600 000,00 zł
23. Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem 1 300 000,00 zł
24. Budowa drogi oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w rejonie km 1 + 520.000 w ciągu drogi krajowej nr 77 170 970,00 zł
25. Zakup autobusów elektrycznych 10 732 980 zł
26. Budowa Aquaparku 42 159 091,71 zł
27. Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli 183 987,34
28. Budowa placów zabaw na terenie miasta 550 000,00 zł
29. Budowa mieszkań chronionych – projekt techniczny 150 000,00 zł
30. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym wraz z miejscem pożegnań 800000
31. ’Trwałość i kontynuacja projektu pn.: Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli 5 010 842,12 zł
32. Modernizacja podwórek osiedlowych w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola 5 814 848,23 zł
33. Budowa Centrum Młodzieżowego 18 519 259,50 zł
34. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej 2 178 627,64 zł
35. Rezerwa na wydatki majątkowe 2 000 000,00 zł
36. Utworzenie systemu klimatyzacji w PSP Nr 2 w Stalowej Woli

13 000,00 zł

 

37. Modernizacja monitoringu w PSP Nr 2 w Stalowej Woli

11 000,00 zł

 

38. Utworzenie strefy relaksu dla uczniów klas IV-VIII w PSP Nr 2 w Stalowej Woli

15 000,00 zł

 

39. Wyposażenie szatni dla uczniów klas IV-VIII w PSP Nr 2 w Stalowej Woli

11 000,00 zł

 

40. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu PSP Nr 7

20 000,00 zł

 

41. Zakup klimatyzacji do dwóch sal w PSP Nr 9

24 000,00 zł

 

42. Montaż domofonu z kamerą i czytnikiem w PSP Nr 9

12 000,00 zł

 

43. Rozbudowa i montaż kamer monitoringu w PSP N 11

20 000,00 zł

 

44. Zakup i montaż klimatyzacji w PSP Nr 11

18 000,00 zł

 

45. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Przedszkolu Nr 2

60 000,00 zł

 

46. Zakup zestawu ogrodowego do Przedszkola Nr 3

25 000,00 zł

 

47. Zakup sprzętu do zabaw w ogrodzie oraz bezpiecznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 4

30 000,00 zł

 

48. Zakup urządzenia sprawnościowego w Przedszkolu Nr 5

30 000,00 zł

 

49. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 6

38 253,00 zł

 

50. Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu w Przedszkolu Nr 7

35 000,00 zł

 

51. Zakup i montaż osłony przeciwsłonecznej oraz zakup huśtawki ze ścianką w Przedszkolu Nr 9

25 000,00 zł

 

52. Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 10

44 600,00 zł

 

53. Zakup i montaż przyrządu do ogrodu przedszkolnego wielofunkcyjnego w Przedszkolu Nr 11

38 000,00 zł

 

54. Zakup sprzętu nagłaśniającego w Liceum Samorządowym

20 000,00 zł

 

55. Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem w Przedszkolu Nr 2

35 000,00 zł

 

56. Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu Nr 4

10 000,00 zł

 

57. Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 15

12 000,00 zł

 

58. Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 15

18 000,00 zł

 

59. Modernizacja kuchni w PSP Nr 1

120 000,00 zł

 

60. Zakup zmywarko wyparzarki kapturowej w PSP Nr 3

17 000,00 zł

 

61. Zakup wyspy do kuchni wraz z szafą – PSP Nr 4

30 000,00 zł

 

62. Zakup okapu do kuchni szkolnej w PSP Nr 5

40 000,00 zł

 

63. Zakup zmywarki kapturowej w PSP Nr 11

16 000,00 zł

 

64. Modernizacja budynków oświatowych

980 000,00 zł

 

65. Modernizacja kuchni w PSP Nr 2 – Przebudowa kuchni szkolnej, zaplecza kuchennego i jadalni wraz ze zmianą sposobu użytkowania w PSP Nr 2

1 650 000,00 zł

 

66. Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli

5 339 145,26 zł

 

67. Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli – budowa nowego skrzydła PSP11, przedszkola nr 9 oraz Sali gimnastycznej przy PSP7 17 135 065,00 zł
68. Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli

6 532 509,60 zł

 

69. Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ

412 000,00 zł

 

70. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla SPZOZ

135 000,00 zł

 

71. Budowa i przebudowa istniejącego schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli

6 873 684,04 zł

 

72. Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Stalowej Woli

3 162 389,65 zł

 

73. Rozbudowa systemu klimatyzacji w Miejskim Żłobku Integracyjnych

12 000,00 zł

 

74. Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu w Miejskim Żłobku Integracyjnym

30 000,00 zł

 

75. Dostawa i montaż wiaty rowerowej w Żłobku Miejskim

20 000,00 zł

 

76. Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029 – żłobek na Osiedlu Leśna 907 936,00 zł
77. Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynkach nr 40 i 44 przy ul. Wojska Polskiego

450 000,00 zł

 

78. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przy ul. Sandomierskiej

900 000,00 zł

 

79. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej

1 400 000,00 zł

 

80. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do zabudowy szeregowej przy ulicy bocznej od ul. Zamoyskiego

300 000,00 zł

 

81. Projekty budowy lub rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Stalowej Woli

300 000,00 zł

 

82. Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli 40 816 327,00 zł
83. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 1 150 000,00 zł
84. Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli – Ogródek Jordanowski 5 124 357,20 zł
85. Monitoring wizyjny na terenie miasta

250 000,00 zł

 

86. Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji lotniska w Turbi

300 000,00 zł

 

87. Rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno-badawczej

800 000,00 zł

 

88. Przebudowa terenów międzyblokowych przy budynku PCK 4

620 000,00 zł

 

89. Przebudowa terenów międzyblokowych przy budynku ul. Siedlanowskiego 2

1 500 000,00 zł

 

90. Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. Hutnicza 2, 4, 6

450 000,00 zł

 

91. Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 1 – 3

640 000,00 zł

 

92. Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 7

680 000,00 zł

 

93. Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. Energetyków 25

380 000,00 zł

 

94. Przebudowa terenów przy garażach ul. Podleśna – III etap

220 000,00 zł

 

95. Przebudowa terenów przyblokowych Al. Jana Pawła II 26, 26a i 26b

1 300 000,00 zł

 

96. Zagospodarowanie terenu pomiędzy żłobko – przedszkolem a blokiem Al. Jana Pawła II 20

540 000,00 zł

 

97. Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Energetyków 27 – 33

210 000,00 zł

 

98. Przebudowa nawierzchni placu targowego

450 000,00 zł

 

99.

Budowa slipów na rzece San

 

240 000,00 zł

 

100.

Dotacje dla Ogrodów Działkowych

 

400 000,00 zł

 

101. Budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80

30 000,00 zł

 

102. Budowa parkingów przy ul. Bojanowskiej – obok cmentarza

200 000,00 zł

 

103. Montaż ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Trasy Podskarpowej

400 000,00 zł

 

104. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych

1 000 000,00 zł

 

105. Budowa miejsc postojowych ul. Okulickiego 1 A i 1 B

20 000,00 zł

 

106. Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebiskiej infrastruktury 10 584 871,48 zł
107.

Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zakup zabytków

 

50 000,00 zł

 

108.

Dotacje na renowacje obiektów zabytkowych

 

200 000,00 zł

 

109.

Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

 

7 568 174,19 zł

 

110.

Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej „Ballada”, przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

 

2 200 000,00 zł
111.

Rewaloryzacja ołtarza głównego znajdującego się w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli

 

435 240,16 zł
112.

Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli

 

880 683,65 zł
113.

Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli

 

400 000,00 zł

 

114.

Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

 

3 215 913,41 zł

 

115.

Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli

 

2 926 969,90 zł

 

116.

Wykonanie oświetlenia na stadionie piłkarskim przy ul. Kusocińskiego

 

80 000,00 zł

 

117.

Modernizacja Wodnego Placu Zabaw

 

1 000 000,00 zł

 

118.

Zakup maszyn do utrzymania obiektów sportowych

 

640 000,00 zł

 

119.

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Stalowej Woli

 

185 135,42 zł