W związku z rozpoczęciem remontu od 22 listopada 2023 roku ulica Wolności będzie zamknięta od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Mickiewicza do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Narutowicza.

Ruch pieszych będzie utrzymany jedną stroną drogi (na zmianę po obu stronach drogi w dwóch podetapach).

Wyznaczono objazdy do otwartego odcinka ul. Wolności przez: Mickiewicza – Staszica – Popiełuszki – Skoczyńskiego i Narutowicza oraz na drugim kierunku: Mickiewicza – Ofiar Katynia – Hutnicza – Popiełuszki – Skoczyńskiego – Narutowicza.

Objazdy będą oznakowane przy pomocy tablic drogowych.

Odcinek ul. Narutowicza w pierwszym etapie robót będzie jednokierunkowy na odcinku od Urzędu Miasta do skrzyżowania z ul. Wolności ze względu na konieczność zajęcia połowy jezdni ul. Narutowicza.

Przed następnymi etapami prac będą przekazywane dalsze informacje.

Zakończenie prac planowane jest w maju 2024 roku.