Debata o przemocy domowej zorganizowana przez KPP w Stalowej Woli
W Bojanowie z inicjatywy lokalnych władz odbyło się spotkanie poświęcone problemowi przemocy domowej. Sesja, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli, zgromadziła ekspertów oraz mieszkańców, dążących do rozwiązania tego palącego problemu.
  • Podinsp. Cezary Lipiarz, Naczelnik Wydziału Prewencji, przywitał uczestników i podkreślił znaczenie wspólnego działania.
  • Asp. szt. Agata Krzysztoń omówiła procedurę "Niebieskiej Karty" i role policji w przeciwdziałaniu przemocy domowej.
  • Patrycja Rząd z Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej przedstawiła dostępne formy pomocy.
  • Simona Wójtowicz i Karolina Klimek z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem podzieliły się wiedzą na temat wsparcia ofiar.

Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury stało się platformą dla intensywnej wymiany doświadczeń i strategii działania w ramach lokalnej społeczności. "Przemoc domowa to nie tylko problem jednostki, ale całej wspólnoty, która powinna reagować i wspierać ofiary," stwierdziła Patrycja Rząd, Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej.

Z kolei asp. szt. Agata Krzysztoń szczegółowo omówiła procedurę "Niebieskiej Karty", która jest narzędziem służącym do dokumentowania przypadków przemocy i koordynacji pomocy. "Ważne jest, aby każdy przypadek był nie tylko zarejestrowany, ale i aby ofiara otrzymała niezbędne wsparcie," wyjaśniła.

Simona Wójtowicz i Karolina Klimek skupiły się na aspektach psychologicznych wsparcia osób dotkniętych przemocą. "Odbudowanie poczucia własnej wartości u ofiar to kluczowy element ich terapii," podkreśliła Karolina Klimek.

Debata zakończyła się ustaleniem wspólnych kroków do realizacji, które mają na celu zwiększenie efektywności działań przeciwko przemocy domowej w regionie. Inicjatywa ta pokazuje, jak ważna jest współpraca różnych instytucji i zaangażowanie społeczności w rozwiązywanie problemów społecznych.

Mieszkańcy i przedstawiciele różnych instytucji, którzy wzięli udział w debacie, wyrazili nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do zmniejszenia liczby przypadków przemocy domowej w Bojanowie. Spotkanie to stanowi ważny krok w kierunku budowania bezpiecznej i wspierającej społeczności.


Źródło: Policja Stalowa Wola