Urząd Miasta ogłasza przetarg na przebudowę ulicy Posanie
W odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkańców, Stalowa Wola rozpoczęła proces modernizacji jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych – ulicy Posanie. Przebudowa tej drogi ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury, ale i zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
  1. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszony.
  2. Zakres prac obejmie odcinek od ul. Sochy do działki nr 1072.
  3. Modernizacja nawierzchni i instalacja infrastruktury podziemnej.
  4. Ostateczny termin składania ofert to 10 czerwca 2024, godz. 12:00.

„Robimy pierwszy krok w kierunku przebudowy ulicy Posanie. Ogłaszamy przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji, stanowiącej fundament dla przyszłych prac modernizacyjnych," mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta. Celem tej inicjatywy jest nie tylko odnowienie samej ulicy, ale także dostosowanie jej do aktualnych standardów bezpieczeństwa, co ma kluczowe znaczenie dla wszystkich użytkowników drogi.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie pełnej dokumentacji projektowej, która pozwoli na uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Dzięki temu mieszkańcy mogą spodziewać się rzetelnej realizacji planów, które przyczynią się do zwiększenia funkcjonalności i estetyki omawianego obszaru.

Modernizacja ulicy Posanie to znaczące przedsięwzięcie, które wpłynie na codzienne funkcjonowanie miasta, poprawiając warunki komunikacyjne oraz bezpieczeństwo. To krok naprzód w dążeniu do stworzenia przestrzeni miejskiej, która odpowiada na potrzeby współczesnych mieszkańców.


Na podstawie: Urząd Miasta Stalowej Woli