6,5 mln zł na rozwój szkoły i nowe pracownie STEAM w Stalowej Woli
Miasto otrzyma kolejne fundusze na rozwój infrastruktury edukacyjnej! Podczas konferencji prasowej ogłoszono, że Stalowa Wola pozyskała 6,5 miliona złotych na realizację dwóch kluczowych projektów. Inwestycje te mają na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostępności budynków dla osób z różnorodnymi potrzebami.
  1. 6,5 miliona złotych na dwa projekty.
  2. Utworzenie pracowni STEAM w PSP nr 3.
  3. Poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta i szkoły.
  4. Realizacja projektów do 30 września 2025 roku.

W ramach pozyskanych funduszy, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte zyska nowoczesną pracownię STEAM oraz poprawi swoją infrastrukturę pod kątem dostępności. Prace obejmą rewitalizację dziedzińca, remont pomieszczeń szkolnych oraz modernizację oświetlenia i sufitów podwieszanych.

-Ten projekt poprawy dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli zmieni oblicze tej placówki, poprawi komfort i bezpieczeństwo uczniów oraz jakość kształcenia. Oprócz rewitalizacji dziedzińca, na którym stoimy, w ramach tego zadania powstanie pracownia STEAM, która ściśle łączy się z unikalnym projektem robotycznym RaP STEAM dla szkół podstawowych z terenu Podkarpacia. Środki przekazane dla Stalowej Woli, to także poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miasta. To bardzo ważne, aby każdy, kto przychodzi do Urzędu Miasta mógł załatwić swoje sprawy bez odbijania się od barier architektonicznych- powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Realizacja projektu ma na celu wspieranie kluczowych umiejętności uczniów oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Planowane prace remontowe obejmą nie tylko teren wokół budynku, ale także wnętrza szkoły, co ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczniów.

-Cieszymy się z kolejnych środków finansowych, które trafią do miasta Stalowej Woli, a będą wykorzystane na inwestycje w rozwój stalowowolskiej oświaty. Dzięki działaniom prowadzonym w ostatnich latach nasza oświata jest atrakcyjna, nowoczesna i bezpieczna. Nam jako rodzicom bardzo zależy na tym, aby szkoła zawsze była miejscem bezpiecznym, najlepszą z możliwych przestrzenią do kształtowania umysłów i serc. Na wszystkie środki finansowe jakie są pozyskiwane dla szkół należy patrzeć przez pryzmat dbałości o przyszłość- zaznaczył poseł Rafał Weber.

Projekt „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawę dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3” został dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi 2 430 776,11 zł, a jego realizacja ma zostać zakończona do 30 września 2025 roku.

-Całość zadań, jakie będziemy realizowali wpisuje się w strategię miasta Stalowej Woli, która dotyczy również najważniejszego zadania, jakim jest przyszłość miasta. Nie da się jej budować bez dobrej edukacji i wychowania. Dlatego w ostatnich latach tak duży nacisk kładziemy na zmiany edukacyjne, aby infrastruktura oświatowa miasta Stalowej Woli nabrała nowej jakości. Tylko w tej chwili trwają zadania oświatowe za kwotę ponad 50 mln złotych. W szkole podstawowej nr 3, dzięki środkom europejskim, oprócz remontów, które poprawią dostępność szkoły, powstanie pierwsza w naszym mieście pracownia STEAM, w której uczeń staje się odkrywcą, który ma realizować swoje pasje w modelu interdyscyplinarnym, a nauczyciel pełni rolę mentora. Nauka staje się wtedy bardziej atrakcyjna- mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Projekt ten ma na celu nie tylko modernizację infrastruktury, ale także wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, które mają wspierać rozwój kluczowych umiejętności uczniów. To kolejny krok w kierunku uczynienia z lokalnych szkół miejsc nowoczesnych, bezpiecznych i dostępnych dla wszystkich uczniów.


Według informacji z: UM Stalowa Wola