Sukces maturzystów z Powiatu Stalowowolskiego: 84,9% zdanych egzaminów
Wyniki matur w naszym powiecie przynoszą powody do dumy. Tegoroczni maturzyści osiągnęli wyniki przewyższające średnie krajowe i wojewódzkie, co świadczy o wysokim poziomie edukacji w naszych szkołach. Przedstawiamy szczegółowe dane oraz komentarze dotyczące zdawalności egzaminów w poszczególnych placówkach.

Rekordowe wyniki licealistów w powiecie stalowowolskim

Tegoroczne wyniki egzaminów maturalnych w powiecie stalowowolskim przyniosły wiele powodów do radości. Aż 84,9% uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat zdało egzamin dojrzałości, co przewyższa średnią krajową wynoszącą 84,1%. W szczególności licealiści osiągnęli imponujące rezultaty.

W skali całego kraju, maturę zdało 88,6% licealistów. W naszych liceach ten odsetek wyniósł aż 92,4%, co jest wynikiem godnym podkreślenia. Najlepiej poradzili sobie uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie zdawalność wyniosła 97,3%. Starosta stalowowolski, Janusz Zarzeczny, skomentował: „Wyniki zdawalności egzaminu maturalnego w liceach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski są o prawie 4 procent wyższe od średniej krajowej oraz o 2 procent wyższe od średniej wojewódzkiej. Mamy więc powody do zadowolenia, a młodzież ma najlepszy dowód na to, że warto wybierać nasze szkoły.”

Porównanie wyników licealistów z różnych szkół

Oprócz I Liceum Ogólnokształcącego, świetne wyniki osiągnęli również uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, gdzie zdawalność wyniosła 93,3%, co jest wynikiem wyższym zarówno od średniej krajowej (88,6%), jak i wojewódzkiej (90,4%).

Nieco niższą, ale nadal imponującą zdawalność odnotowano w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego, gdzie maturę zdało 84,5% uczniów. Te wyniki dowodzą, że nasze licea utrzymują wysoki poziom edukacji, co przekłada się na sukcesy maturzystów.

Wyniki matur w technikach i szkołach dla dorosłych

Technika również mogą pochwalić się solidnymi wynikami. Średnia krajowa zdawalności w technikach wyniosła 78,1%, natomiast średnia wojewódzka 76,6%. W Zespole Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego maturę zdało dokładnie 78,1% uczniów, co jest wynikiem równym średniej krajowej.

W innych technikach zdawalność wyglądała następująco: Zespół Szkół Nr 1 – 76%, Zespół Szkół Nr 2 – 75,3%, Centrum Edukacji Zawodowej – 75%. Warto również wspomnieć o wynikach LO dla dorosłych, działającego w stalowowolskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie maturę zdało 23,1% uczniów, co chociaż niższe, nie umniejsza ich wysiłkom i determinacji.

Podsumowując, tegoroczne wyniki matur w powiecie stalowowolskim są powodem do dumy. Przekraczając średnie krajowe i wojewódzkie, nasi maturzyści pokazali, że ciężka praca i zaangażowanie przynoszą efekty. Gratulujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do tych sukcesów.


Na podstawie: Powiat Stalowowolski